ALKMAAR - In de periode 11 tot 18 oktober zijn in Alkmaar vijf AED apparaten uit de daarvoor geplaatste kasten gestolen. Ook werd een apparaat beschadigd. Inmiddels zijn maatregelen genomen om verdere diefstal tegen te gaan. Hierdoor is de beschikbaarheid van de AED’s gewijzigd voor de duur van maximaal drie weken. Er blijven na de diefstal en de genomen maatregelen voldoende AED’s en hulpverleners beschikbaar voor adequaat ingrijpen bij hartfalen.

Om diefstal te voorkomen en tegelijk voldoende hulpverlening te kunnen garanderen, heeft de stichting Eerste Hulp Alkmaar de 66 AED’s, die zich in het openbaar gebied bevinden, gecontroleerd. Waar mogelijk zijn de AED apparaten inpandig geplaatst. Waar dat niet mogelijk was zijn apparaten tijdelijk buiten gebruik gesteld. Van alle kasten wordt de veiligheidsvoorzieningen nu aangepast. Alle eigenaren en contactpersonen van de AED’s zijn hierover geïnformeerd. Deze maatregelen zijn genomen in overleg met politie, gemeente en veiligheidsregio.

Hulpverlening bij hartfalen
De hulpverlening bij hartfalen wordt zowel professioneel als door burgerhulpverleners geboden. Via de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden bij een (vermoedelijke) hartstilstand zowel ambulance en politie als burgerhulpverleners opgeroepen. Politie en ambulance die ter plaatse komen beschikken over eigen AED apparatuur. Burgerhulpverleners, die vaak eerder ter plaatse kunnen zijn, maken gebruik van de bij BurgerAED aangemelde AED’s. Dit betreft AED’s van particulieren, bedrijven, organisaties en het door de gemeente gefaciliteerde netwerk in het openbaar gebied. De diefstal betreft uitsluitend dit door de gemeente gefaciliteerde netwerk, dat wordt beheerd door de Stichting Eerste Hulp Alkmaar.

Organisatie BurgerAED in gemeente Alkmaar
De gemeente Alkmaar faciliteert de Stichting Eerste Hulp Alkmaar en de Stichting Polderhart voor het beheer van het AED netwerk in de gemeente en voor de werving en opleiding van burgerhulpverleners.