ALKMAAR - Vanaf de zomervakantie drinkt iedereen in de eerste pauze water en neemt niemand nog drinkpakjes mee naar school op Daltonschool Liereland. Deze maatregel is genomen in het kader van gezonde school, duurzaamheid en het produceren van minder afval. Drinken doen kinderen en leerkrachten uit een hervulbare fles of beker. De keuze is gemaakt in overleg met de ouder- en leerlingenraad en wordt daardoor breed gedragen.

Liereland zamelt al een aantal jaar het afval gescheiden in en daarbij viel op dat een groot deel van het plastic afval uit lege drinkpakjes bestond. Daarom zijn vanaf de zomervakantie drinkpakjes in de ban gedaan. Twee jongens uit groep acht, Sami en Xavi, hebben geholpen om uit te rekenen hoeveel minder drinkpakjes zijn gebruikt en hoeveel afval dat scheelt.

Zij hebben tien lege drinkpakjes gewogen en de schoolweken van de zomervakantie tot de kerstvakantie geteld. Met behulp van verhoudingstabellen hebben zij berekend dat er 17.325 minder pakjes zijn gebruikt. Dat komt neer op tweehonderd kilo en 970 gram minder afval! In een heel schooljaar levert dat ruim vijfhonderd kilo minder afval op!

De kinderen houden zich goed aan de nieuwe regels en zijn gemotiveerd. Redenen die ze zelf noemen zijn ‘het is beter voor het klimaat en dus voor onze toekomst’, het scheelt kosten voor het afvoeren van afval’ en ‘ik drink nu meer water en dat is gezond’. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen. Liereland draagt in ieder geval zijn steentje bij om de afvalberg te helpen verminderen.