TEXEL-DEN BURG /ALKMAAR - Stichting Texels Museum heeft besloten om een collectie historische foto’s over te dragen aan het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). De foto’s staan nu nog opgeslagen in een archiefkast in Ecomare. In Alkmaar zullen ze worden gescand en beschreven. Daarna komen de 4000 foto’s voor een ieder beschikbaar via de online beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar.

De meeste foto’s in de collectie tonen gebouwen en dorpsgezichten. Daarnaast zijn er afbeeldingen van het dagelijks leven en bijzondere gebeurtenissen op Texel. Ze zijn gemaakt in de vorige eeuw, veel in de eerste helft ervan. Maar er zitten ook oudere foto’s tussen, sommige zelfs uit de begintijd van de fotografie. De collectie is opgebouwd in samenwerking met de Gemeente Texel, aangevuld met schenkingen van particulieren.

De conservatoren van STM hebben onderzocht waar deze collectie het best tot zijn recht zou kunnen komen. Omdat steeds meer historische fotocollecties uit Noord-Holland worden verzameld in de beeldbank van het RAA, lag een verhuizing naar Alkmaar het meest voor de hand. In overleg met de Gemeente Texel is daarom besloten de foto’s aan het RAA over te dragen.

Als de foto’s eenmaal gescand zijn, zal de Historische Vereniging Texel ze verder duiden en van historisch commentaar te voorzien. De online beeldbank bevat zo’n 94.000 gedigitaliseerde afbeeldingen en is voor iedereen gratis toegankelijk op www.regionaalarchiefalkmaar.nl. Het selecteren van foto’s kan op plaatsnaam, maar ook op thema. Zo kunnen verrassende dwarsverbanden met andere lokale collecties zichtbaar worden.

De exacte datum van de verhuizing is nog niet bekend. De conservatoren van STM willen eerst de foto’s scannen die waardevol zijn voor de musea van de stichting.