ALKMAAR - In de afgelopen jaren zijn er in Alkmaar diverse aanbieders van laagdrempelige rechtshulpverlening op de markt toegetreden, waarvan sommigen adverteren met de naam '' Rechtswinkel Alkmaar''.

Potentiële bezoekers van de Rechtswinkel kunnen wellicht in verwarring worden gebracht door de diverse rechtshulpverleners en reclame-uitingen. Rechtswinkel Noord-Holland Noord locatie Alkmaar geeft uitleg.

Als men Rechtswinkel Alkmaar intikt op google komen er verschillende rechtshulpverleners tevoorschijn. Bij sommigen van deze rechtshulpverleners wordt er kosteloos juridisch advies geboden. Bij een enkeling kan er gebeld worden tegen betaling en bij andere partijen is een 'kennismakingsgesprek' gratis, waarna er een (al dan niet gereduceerd) uurtarief (bijv. https://appelman.nl/rechtswinkel-alkmaar/) of vast éénmalig tarief dient te worden voldaan voor de juridische diensten (bijv. www.rechtsagent.nl/rechtswinkel-alkmaar). Voor potentiële cliënten kan het verwarrend zijn dat er achteraf betaald moet worden omdat er bij het woord rechtswinkel wordt gedacht aan gratis juridisch advies.

Hoe zit dat bij Rechtswinkel Noord-Holland Noord locatie Alkmaar?

Als men kijkt naar de 'gemiddelde' definitie die door Rechtswinkels in de grote steden wordt gehanteerd is een Rechtswinkel een organisatie waar kosteloos rechtshulp wordt geboden voor minder draagkrachtige rechtszoekenden. De Rechtswinkel wordt doorgaans geleid door vrijwilligers en heeft géén winstoogmerk. Stichting Rechtswinkel Noord - Holland Noord, locatie Alkmaar, is een non-profit of vrijwilligersorganisatie die gedegen juridisch advies geeft zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De rechtswinkel is sinds januari 2014 gevestigd aan de Arubastraat in wijkcentrum Mare Nostrum. Sinds 2014 heeft Rechtswinkel Alkmaar in dit pand honderden inwoners van gemeente Alkmaar geadviseerd in uiteenlopende juridische kwesties. De Rechtswinkel heeft sinds april 2017 twee nieuwe coördinatoren, maar het doel om rechtshulp toegankelijk te maken voor de minder draagkrachtigen blijft ongewijzigd. Juridisch advies is en blijft hier om deze reden dan ook kosteloos.

Facebook

Deze maand zal er een Facebook-pagina worden gelanceerd om ook een jongere doelgroep rechtszoekenden via sociale-media te bereiken. Op de Facebook-pagina zal aan potentiële bezoekers middels een introductie ronde een kijkje achter de schermen worden geboden. Per 1 december zal er op de pagina wekelijks een beknopt ‘wist je dat’ artikel met handige tips worden gepubliceerd, gebaseerd op de zaken die door de Rechtswinkel worden behandeld (geanonimiseerd).

De vestiging in Alkmaar wordt ondersteund door (studerend) juristen, advocaten, mediators en andere professionals. Afhankelijk van de complexiteit of inhoud van een zaak worden cliënten (in overleg) doorverwezen naar een advocaat of mediator. Rechtszoekenden zijn op donderdagavond tussen 20.00 en 21.00 welkom op het juridisch spreekuur.