ALKMAAR - Twee zestigplussers en goede vrienden, John van den Oord en Harry Schra, willen in 2020 een fietstocht ondernemen van Alkmaar naar Barcelona. De reis van liefst 2300 kilometer bekostigen de heren grotendeels zelf, maar zij hebben het idee opgevat om een mooi bedrag op te halen voor MEE & De Wering om zo (kwetsbare) jongeren aan een sportabonnement te kunnen helpen.

Van den Oord was zelf 32 jaar lang werkzaam voor MEE & de Wering (en rechtsvoorgangers SPD Noord en MEE Noordwest-Holland) tot hij in oktober 2018 afscheid nam. 'Buiten het feit dat het leuk is om dit met mijn goede vriend Harry Schra te doen was er direct het idee om de fietstocht te koppelen aan een goed doel en zo geschiedde.

Sportabonnementen
'Het goede doel willen wij koppelen aan 'sportabonnementen' voor kwetsbare jongeren (met beperking) die een (arbeids)traject bij MEE & de Wering (of andere instelling) met goed gevolg hebben doorlopen. Stichting Vrienden MEE (innovatiefonds) financiert -op advies van de consulent van MEE & de Wering de sportabonnementen. Sport is een essentieel onderdeel van het (trainings) traject uitgevoerd door MEE & De Wering met projecten zoals Supporters voor Supporters, de Werkwinkel, Your Next Step en SportWERKT. Ook hebben zij een samenwerking met sportverenigingen zoals LTC de Zes Wielen en Kolping Boys. Deze sportclubs hebben ook Maatschappelijke Betrokken Ondernemen opgenomen in haar beleid. Daarom hoop ik ook op hun medewerking', aldus Van den Oord

Vrienden MEE
Stichting Vrienden MEE (http://vriendenmee.nl/) vindt het belangrijk en essentieel dat ook mensen met een beperking (kwetsbare jongeren) kunnen sporten. Zij hebben vaak een uitkering en het ontbreekt aan financiële middelen om te blijven sporten (na het arbeidstraject). Daar speelt Stichting Vrienden MEE op in door sportabonnementen (tijdelijk, eenmalig) te financieren. De stichting heeft al aangegeven het initiatief volledig te ondersteunen.

'Het doel is om 10.000,- euro bij elkaar te fietsen waarmee we zo'n 60 jongeren aan het sporten kunnen krijgen en de voorbereidingen zijn in volle gang. Goed nieuws was er van de fietsenfabrikant Qwic die het project ook gaat ondersteunen, maar we hopen nog op meer sponsors en donateurs om dit voor de jongeren te bewerkstelligen.'

De beide mannen gaan op zaterdag 6 juni van start voor de 2300 kilometer naar Barcelona. Geïnteresseerden die de tocht willen ondersteunen kunnen contact opnemen met John van den Oord (06-39110588)