NOORD-HOLLAND - Recreatieschippers in de provincie Noord-Holland kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via een app: een digitale vaargids met persoonlijke vaarinformatie én automatische openingsverzoeken voor bruggen. Dit is onderdeel van het landelijke project Blauwe Golf, dat moet zorgen voor een betere doorstroming op water én weg. Alléén in de provincie Noord-Holland kun je via de app RiverGuide Recreant deze automatische openingsverzoeken en persoonlijke vaarinformatie ontvangen.

De schipper voert gegevens in van het schip en de vaarroute. Op basis van de locatie, opgegeven vaarroute en snelheid wordt de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend. Deze verwachte aankomsttijd wordt via een speciaal brugmanagementsysteem (BMS) doorgegeven aan de brugwachter. De app RiverGuide Recreant toont vervolgens de route met alle bruggen en sluizen die de schipper op de route tegenkomt. Daarnaast geeft de app tijdens de reis relevante informatie zoals detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, marifoonkanaal en telefoonnummers voor contact met de bedienaar. In het vaarseizoen 2018 worden steeds meer bruggen aangesloten op de unieke dienstverlening. De ervaringen worden benut voor verdere doorontwikkeling.

RiverGuide Recreant
|
Brug- en sluiswachters beslissen wanneer de bruggen worden geopend. Zij maken gebruik van het BMS, waarin informatie staat over drukte op weg en water, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten. Als de schipper gebruik maakt van de digitale vaargids, ziet de brugwachter in het systeem wanneer schepen bij de brug of sluis aankomen. Op basis hiervan kan hij - rekening houdend met de hulpdiensten, het openbaar vervoer en het overige wegverkeer - het beste bedientijdstip bepalen. Dit bedientijdstip krijgen schippers te zien in de app.

Ook de routenavigatie van automobilisten kan in de toekomst rekening houden met de (geplande) brugopeningen. Weggebruikers weten zo tijdig wanneer de brug open gaat en hoeven minder vaak voor de openstaande brug te wachten.

“Met de lancering van deze digitale vaargids in Noord-Holland laten wij zien dat wij volop investeren in Smart mobility. Deze innovatieve oplossing draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer op zowel de weg als op het water. Samen met onze partners zorgen wij voor steeds slimmere manieren van reizen in onze provincie.”, aldus gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) van de provincie Noord-Holland.

Blauwe Golf
Samen met tien andere (vaar)wegbeheerders werkt de provincie Noord-Holland om de Blauwe Golf in de provincie te realiseren: Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap Rijnland, gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend, Zaanstad en WaterNet. Deze partijen zorgen er samen voor, dat de bruggen in de provincie efficiënter worden bediend en schippers hun reis beter kunnen plannen. Gemeente Zaanstad heeft de intentie om het BMS vanaf 1 oktober a.s. in gebruik te gaan nemen. Momenteel is Zaanstad het systeem nog aan het testen. Ook Waternet zit nog in de testfase van het BMS en zal zo snel mogelijk aansluiten.

Landelijke samenwerking
Sinds 2012 werken vijf provincies, drie gemeenten, het ministerie van I&W en de havens van Rotterdam en Amsterdam samen aan een betere landelijke informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, schippers en weggebruikers. Blauwe Golf is een onderdeel van het Rijksinvesteringsprogramma Beter Benutten, dat als doel heeft om de reistijd in de drukste regio’s van ons land tijdens de spits met 10% te verbeteren. Doel is uiteindelijk een landelijke dekking van data en dienstverlening. Publieke en private partijen wisselen daarom kennis en informatie uit, zodat de diensten van de Blauwe Golf over het hele land beschikbaar komen. Dit betekent betrouwbare informatie voor schipper en automobilist en tijdwinst voor weg- en scheepvaartverkeer.