BEVERWIJK - De provincie Noord-Holland heeft in kaart gebracht waar de nieuwe ondergrondse elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) het best gelegd kunnen worden. Samen met de betrokken gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar wordt dit plan nu verder uitgewerkt.

Er zijn drie routes voor de ondergrondse kabels geïnventariseerd. De gekozen variant heeft vanwege milieu- en technische redenen de voorkeur. Deze kabelroute wordt binnenkort geoptimaliseerd en besproken met de belanghebbenden in de omgeving. De definitieve route ligt eind 2020 ter inzage.

Groeiende vraag
De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Vanwege deze toenemende vraag, wordt er steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). De energie die daar wordt opgewekt gaat met elektriciteitsleidingen naar de verschillende plekken in de provincie. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland te versterken.

Uitbreiding
Het netwerk wordt uitgebreid met een ondergrondse elektriciteitskabel. Deze kabel is een aanvulling op de bestaande elektriciteitsmasten. Daarnaast bouwt netbeheerder TenneT een inpandig schakelstation in Beverwijk en wordt op het bestaande elektriciteitsstation in Oterleek een extra veld (een soort stoppenkast) gemaakt.

Voordat de aanleg start, vinden er gesprekken met grondeigenaren plaats en wordt er onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de gesteldheid van de grond en de aanwezige flora en fauna. Ook moeten de bestemmingsplannen nog worden aangepast.

Informatie
Kijk voor meer info op over de netuitbreiding tussen Beverwijk en Oterleek op www.noord-holland.nl/netuitbreiding. U kunt hier ook een reactie geven op het voorkeurtracé en de locatie van het schakelstation.