COA neemt het voormalig belastingkantoor in Alkmaar in gebruik als asielzoekerscentrum. Het belastingkantoor aan de Robonsbosweg wordt geschikt gemaakt als tijdelijke opvang (3 jaar) met maximaal 600 plaatsen. Het complex wordt eerst verbouwd tot een veilig en leefbaar opvangcentrum en naar verwachting rond de jaarwisseling in gebruik genomen.
Met een instroom in Nederland van meer dan 700 asielzoekers per dag is de capaciteit aan opvanglocaties niet voldoende. Gelet op deze noodsituatie is gemeenten in Nederland met klem verzocht om zich in te spannen om locaties voor crisisopvang, noodopvang, tijdelijke opvang en asielzoekerscentra (azc) beschikbaar te stellen. Het COA heeft bij de gemeente Alkmaar geïnformeerd naar de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg, dat thans leeg staat. Het gemeentebestuur heeft daar positief op gereageerd en werkt op humanitaire gronden mee aan het verzoek van CO

COA en de gemeente sluiten over de opvang een overeenkomst met concrete afspraken over onder meer veiligheidsplan (in en om de locatie), onderwijs, gezondheidszorg, openbare ruimte, de inzet van lokale ondernemers bij werkzaamheden en bij het in dienst nemen van asielzoekers en dagbesteding.

De gemeenten Alkmaar en COA organiseren over deze plannen een informatiebijeenkomst op dinsdag 6 oktober in O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Omwonenden, ondernemingen en verenigingen uit de buurt zijn per brief uitgenodigd. Op 28 oktober wordt een tweede informatiebijeenkomst over de komst van de tijdelijke opvang georganiseerd. Verdere informatie is te vinden op www.alkmaar.nl/asielzoekers. Vragen en ideeën/initiatieven kunnen worden gemaild naar asielzoekers@alkmaar.nl.