ALKMAAR - De Leerlingenraad (LR) van Daltonschool Liereland bestaat dit jaar tien jaar. Dit vieren zij op maandag 20 januari om 9.30 uur. Er zal taart zijn en de leerlingen van de LR kunnen vragen stellen aan de (mede)oprichter, Olga Kruize. De LR-leerlingen delen daarna een kleine traktatie uit aan alle kinderen van de school.


Het is een eer om een plekje te krijgen in de LR. In sommige groepen wordt serieus campagne gevoerd om gekozen te worden. Twee leerlingen uit iedere groep nemen zitting in de raad. Ze kiezen vanuit hun midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Ouders van de Ouderraad begeleiden de vergaderingen. Vervolgens mogen de leerlingen meedenken over een aantal dingen die op school spelen, ideeën aandragen en organiseren. Zo organiseren ze ieder jaar de schooldisco en zorgen voor bijvoorbeeld nieuwe ballen voor het schoolplein. Vorig jaar hebben ze zelfs meegedacht in het strategisch beleidsplan van Ronduit én hebben ze een grote rol gespeeld in het realiseren van een voetbalkooi op het schoolplein. Margriet Hoekstra, directeur, is oprecht trots op de Leerlingenraad.

De raad is destijds opgericht om de betrokkenheid van leerlingen in de groepen en op school te vergroten. Als kinderen zich meer betrokken weten bij het reilen en zeilen, voelen zij zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Ze ontwikkelen communicatieve vaardigheden en ondervinden dat er naar hen wordt geluisterd. Dit past uitstekend bij Daltononderwijs waar onder meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken belangrijke kernwaardes zijn.