ALKMAAR - Op zondag 9 februari gaat sociaal geograaf drs. Gerhard Akkerman in de bibliotheek in Alkmaar dieper in op The Green Deal. Ons klimaat verandert en dat heeft grote gevolgen. Zowel op korte als op lange termijn zijn er maatregelen nodig om de aarde leefbaar te houden. Akkerman licht de veiligheidsaspecten van klimaat en duurzaamheid toe. Sommige maatregelen kunnen we zelf nemen, andere moeten door regeringen worden genomen. Wat doet de EU om klimaatverandering te matigen en wat betekent dat voor ons?

Een Europese Green Deal
Het is de grootste uitdaging maar tegelijk ook de grootste kans van onze tijd om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Om dit te bereiken heeft de Europese Commissie de Europese Green Deal gepresenteerd. Een ambitieus pakket aan maatregelen dat Europese burgers en bedrijven in staat moet stellen te profiteren van een duurzame groene transitie. De maatregelen variëren van ambitieus verminderen van emissies, tot investeren in geavanceerd onderzoek en innovatie, tot het behoud van de natuurlijke omgeving van Europa.
Europa Europa is om de haverklap in het nieuws en niet altijd met positieve berichten. De kritiek op het samenwerkingsverband is groot, maar is dat altijd terecht? Onbekend maakt duidelijk onbemind en daarom worden zeven zondagmiddagen rondom Europese prikkelende onderwerpen georganiseerd.

Europa Actueel
Van 9 februari tot en met 25 oktober 2020 krijgt iedereen die geïnteresseerd is in de wereld waarin hij leeft, de mogelijkheid zichzelf gedegen te laten informeren over actuele zaken, als de gevolgen van Brexit, de Europese verkiezingen, de politieke stromingen in de EU, het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa en migratie.

De sprekers zijn ervaren experts op het gebied van onderwijs en Europa en scheiden feiten van fabels. Het publiek kan zo een echte mening vormen, in plaats van een op suggesties gebaseerde aanname. Natuurlijk is er bij elke lezing ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom op zondag 9 februari van 13.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek in Alkmaar, Gasthuisstraat 2. De toegang is gratis maar aanmelden is gewenst. Dat kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij de klantenservice in de bibliotheek.