BERGEN - T-Mobile heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een mobiele telecommunicatiemast ten noorden van Egmond-Binnen, net buiten de dorpskern. Het college heeft dinsdag besloten om het ontwerpbesluit hiervoor ter inzage te leggen van 15 november 2018 tot en met 26 december 2018. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.


T-Mobile vroeg op 23 februari 2017 een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van een mobiele telecommunicatiemast ten noorden van Egmond-Binnen, net buiten de dorpskern.

Voldoende dekking
De dekking in de kern Egmond-Binnen is nu nog onvoldoende. Om de mobiele internettoepassingen optimaal te laten functioneren is het plaatsen van een nieuwe mast noodzakelijk. De mast zal niet alleen door T-Mobile worden gebruikt, maar in totaal door vier mobiele internetaanbieders.

De mast komt op een perceel aan de oostzijde van de Herenweg ter hoogte van de bushalte tegen de groenstrook aan. Deze locatie kwam naar voren na grondig onderzoek en in breed overleg met de bewonersvereniging, T-Mobile en de gemeente. “Dit is een technisch geschikte locatie die tevens op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen“, aldus wethouder Frits Westerkamp.

Steeds meer mobiel internet
Naast bellen wordt het mobiele internet ook voor andere toepassingen gebruikt. Steeds meer maatschappelijke organisaties maken gebruik van het netwerk, zoals de ambulancedienst, de politie en het openbaar vervoer. Ook wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor het versturen van een NL-Alert bericht in geval van noodsituaties.

Indienen zienswijze
Het ontwerpbesluit ligt van 15 november tot en met 26 december ter inzage op het gemeentehuis van Bergen. Een ieder kan schriftelijk een zienswijze indienen door een brief te sturen naar het college van B&W, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Ook kan men een zienswijze mondeling indienen. In dat geval kan men contact opnemen met Team Plannen & Projecten, tel. 088-9097523