ALKMAAR - Door een tekort aan verpleegkundigen op de spoedeisende hulp (SEH) in Alkmaar, dreigt deze afdeling van het ziekenhuis te sluiten. Andere ziekenhuizen in de regio stellen daarom hun SEH-verpleegkundigen beschikbaar om zo het tekort te compenseren.

Het gaat om de ziekenhuizen Spaarne Gasthuis, Amsterdam UMC, en de ambulancedienst Amsterdam. Deze samenwerking is vrij bijzonder, aangezien al deze ziekenhuizen te kampen hebben met personele tekorten. De capaciteit op de SEH's in deze regio zal dan ook gemonitord worden.

Verdere oplossingen
Naast de inzet van extra verpleegkundigen, zal de Noordwest Ziekenhuisgroep focussen op het opleiden van meer SEH-verpleegkundigen. Ook zullen de huidige SEH-verpleegkundigen en gewone verpleegkundigen van de organisatie vaker ingezet worden.

Verder wordt er extra ingezet op het werven van SEH-verpleegkundigen uit het buitenland en krijgen arts-assistenten een grotere rol op de afdeling.