OTERLEEK - De Stichting tot behoud van oude landbouwwerktuigen “Schermeer” heeft na 14 jaar zoeken eindelijk onderdak gevonden om de prachtige collectie aan het publiek te kunnen tonen.


De stichting maakte dit bekend in onderstaand persbericht:

Na ruim 14 jaar zoeken naar een plek om onze mooie collectie permanent te kunnen tonen, is onder meer na een professionele haalbaarheidsstudie gebleken dat wij als Stichting, ondanks alle onze inspanningen en de constructieve houding van het Hoogheemraadschap Noord-Holland-Noord en de Gemeente Schermer en later de Gemeente Alkmaar dit prachtige initiatief niet hebben kunnen realiseren door een te beperkt financieel draagvlak, leidend tot een onzekere toekomst.

Onze eerste optie was het Noorderpolderhuis in de Schermer, maar dat is ons helaas niet gelukt. De afgelopen jaren stond onze collectie daarom in opslag op een aantal adressen.

Na gedegen beraad heeft het bestuur besloten om onze collectie onder te brengen bij het Nationaal Museum voor Historische Landbouwtechniek, voorheen gevestigd in Wageningen.

Dit museum is inmiddels verplaatst naar Landgoed Marienwaerdt in Beesd, waar binnenkort nieuwe gebouwen worden gerealiseerd om de totale collectie permanent te kunnen tonen. Onze ingebrachte werktuigen worden momenteel door 20 vrijwilligers in concoursstaat gebracht.

Afgesproken is dat al onze werktuigen in de expositie zullen worden voorzien van een bordje “afkomstig uit de collectie Schermeer”.

Wij zijn als bestuur blij dat wij deze oplossing hebben kunnen realiseren. Het enige is dat liefhebbers uit de Schermer e.o. iets langer moeten rijden om de collectie te bezoeken.

Wij willen als bestuur iedereen bedanken voor de vrijwillige hulp en inzet en natuurlijk voor de attributen die zij in de afgelopen jaren belangeloos hebben ingebracht,

Verdere informatie:

Frits Leegwater,

secretaris 't Venje 7,

1842 GX Oterleek

tel. 072-5713575