ALKMAAR - Dit jaar wordt bij Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) en Kiddies Kinderdagverblijf hoog ingezet op duurzaamheid. Vorig jaar zijn beide organisaties een duurzame relatie met elkaar aangegaan en dit jaar gaan ze de verdieping in. Samen met partners als Hart op Groen en Stadwerk072 worden duurzaamheidprojecten opgestart om te laten zien dat iedereen, dus ook de kinderopvang, voor verandering kan zorgen. De motivatie komt vanuit een oprechte overtuiging om bewuste keuzes te maken om zo tot een stevige basis te komen die toekomstbestendig is.

Overtuigd van binnenuit
Met Kiddies-GROEN laat de Kiddies-tak van de organisatie haar antwoord zien op de nieuwe dynamische realiteit. Niet alleen gaat het om natuur, het buiten en het naar binnen halen van het buiten, maar gaat het om duurzaamheid in een veel bredere context. Directeur Michelle van Nieuwenhoven zegt hierover “GROEN is ook zien wat er voor je neus gebeurt. Niet alleen tijdens je werk, maar ook in de wereld om je heen en zeker in de buurt waarin wij onze vestigingen hebben”. SKOA zet vol in op de kracht van samen. Samen met de kinderen, elkaar, ouders en in dit geval ook samen met partners te zorgen voor een betere wereld. Dat doen SKOA en Kiddies op een hele concrete manier.

Start al in 2019
Kiddies is vorig jaar al met het afvalscheidingsproject samen met partners Hart op Groen, de gemeente Alkmaar en Stadswerk072 van start gegaan. Hierin werden zowel de medewerkers als de kinderen meegenomen. Om op gelijke voet te komen is SKOA begin februari met de medewerkers met hetzelfde project van Hart op Groen gestart en is ook Stadswerk072 weer aangehaakt. Vorige week waren de kinderen aan de beurt. Zij krijgen deze maand muziekworkshops, in maart krijgen ze recycle-workshops en in april komt het mobiele afval-lab bij de groepen langs. Het project draait primair op de BSO-groepen.

Duurzaamheid meer dan vergroening
Wat bij Kiddies begonnen is als het ‘moestuintjesproject’, waar ze samen met de kinderen voor zorgen, wordt nu voor iedere SKOA en Kiddies buitenruimte bekeken hoe en waar ze, in Kiddies’ geval ‘nog verder’, kunnen vergroenen. Zo brengen ze niet alleen de natuur dichter bij de kinderen, maar zorgen ze ook voor vergroening van de stad. Kiddies is inmiddels in gesprek met een mogelijke partner om die plannen te verwezenlijken. Gedacht kan worden aan speeltoestellen van natuurlijke materialen, blote voetenpaden, insectenborders en vlinderparadijzen. Maar het gaat vooral om de verhouding tegels/groen. Daarnaast sluit de organisatie, via de scholen, aan bij het Tiny Forest project dat op 6 maart in Alkmaar van start gaat en is er volop overleg over Campus De Hoef in Hoefplan.

SKOA, en Kiddies, gaan met hun duurzaamheid verder dan vergroening. SKOA had vorig jaar de primeur om als eerste met een elektrische bus te gaan rijden en maakte zo een start om de CO2uitstoot van haar wagenpark terug te dringen. Kiddies volgde snel en dit jaar komen er nog twee elektrische bussen bij. Alle bussen die aan vervanging toe zijn, worden voortaan elektrisch. Daarnaast werkt de hele organisatie al geruime tijd met de aanpak Gezonde Kinderopvang. Inmiddels hebben 25 pedagogisch medewerkers hun certificaat behaald, stapsgewijs krijgen alle medewerkers deze training. Gezonde Kinderopvang richt zich niet alleen op voeding, maar op een gezonde levensstijl in meest brede zin.

Sociaal Maatschappelijke Doelen
Geïnspireerd door de ’17 doelen die je deelt’ waarin Anne-Marie Rakhorst de 17 Werelddoelen van de VN heeft vertaald naar Nederland, zullen zowel SKOA als Kiddies een van deze doelen op hun beurt vertalen naar het Alkmaarse. Beide bedrijfsonderdelen kiezen één doel en zullen na een jaar hun resultaten en leerervaringen uitwisselen om van daaruit weer verder te bouwen.

Met de Toekomststoel wordt samen met partner Hart op Groen een stoel vormgegeven met daarin de reflectie hoe kinderen de toekomst zien. SKOA en Kiddies zullen haar stoel vervolgens aanbieden aan een Alkmaars bedrijf dat ze zo uitnodigen en uitdagen om samen met de kinderen na te denken over duurzame oplossingen. Van Nieuwenhoven: “We zijn er klaar voor om de energie en kennis te delen met ons netwerk en daarbuiten zodat we samen het verschil kunnen maken. Iedereen kan voor verandering zorgen, als je maar begint.”

Koplopers
In de hele discussie over duurzaam ondernemen nemen SKOA en Kiddies een voortrekkersrol in de kinderopvang in Alkmaar. Dat loopt van het maken van bewuste inkoopkeuzes tot beleidsbeslissingen en het stimuleren van het bewustwordingsproces bij de kinderen, medewerkers en ouders. “Natuurlijk is een goede opvang van de kinderen het allerbelangrijkste, maar hoe je dat doet, daar kun je hele bewuste keuzes in maken. Wij kiezen ervoor om niet alleen een plek te creëren waar kinderen zich thuis voelen, maar ook om de kinderen bewust te maken van de wereld om hen heen.” zegt Ernst ten Broek, directeur en bestuurder van SKOA, waar Kiddies onderdeel van is.