ALKMAAR - Vrijdag 9 oktober gaan een aantal vrijwilligers van Present Alkmaar aan de slag om een verwaarloosde tuin onder handen te nemen in het kader van het project Sociaal Tuinieren.

Sociaal tuinieren heeft tot doel om met vrijwilligers tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners in achterstandswijken op te knappen en opnieuw duurzaam te beplanten. Een sociale ‘make-over’ als het ware. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in armoede en/of een sociaal isolement. De tuinen worden na de ‘make-over’ door individuele vrijwilligers regelmatig bijgehouden. Doel is vooral om eenzaamheid en isolement van bewoners te doorbreken en tegen te gaan. Daarnaast is het in coronatijd belangrijk dat mensen ook buiten kunnen zijn, bijvoorbeeld in een mooi opgeknapte tuin.

De tuin die vrijdag 9 oktober opgeknapt wordt, is een voorbeeldtuin om te laten zien dat met een goed tuinontwerp een duurzame en onderhoudsarme tuin mogelijk is, ook voor mensen die tot de doelgroep van Present behoren. De ontwikkeling binnen deze tuin zal de komende jaren gevolgd worden.

De tuinontwerpster van Present Amsterdam, ook deel van het landelijk kwaliteitsteam Sociaal Tuinieren van Present Nederland, komt bijeen met vaste vrijwilligers van Present Alkmaar om de voorbeeldtuin volgens ontwerp aan te leggen. Tegelijk is het ook team-building voor de Present vrijwilligers die zich als vaste groepenbegeleiders willen gaan inzetten voor Sociaal Tuinieren.

Dit najaar volgt een mini-pilot waarbij verschillende tuinen van huurders van woningcoöperatie Woonwaard onder handen worden genomen door groepen vrijwilligers in samenwerking met bewoners van de buurt. Present wil in de toekomst aan de slag gaan met andere tuinen, in samenwerking met woningcorporaties en partners uit de groene sector, en hoopt met de ‘make-over’ bewoners een mooiere woonomgeving te bieden en hun isolement te doorbreken.

Meer informatie via Stichting Present