NOORD-KENNEMERLAND - In de week van 21 – 27 juni vindt de jaarlijkse collecteweek van het Rode Kruis plaats. Echter, vanwege de maatregelen rond het corona-virus kan er dit jaar geen huis-aan-huis collecte plaatsvinden. Daarom vraagt het Rode Kruis u nu om een digitale donatie. Een gift die juist nu belangrijk is voor de afdelingen van het Rode Kruis, want de vergoedingen die zij doorgaans ontvangen voor de ondersteuning bij evenementen en activiteiten in de regio zijn weggevallen door de coronacrisis.


Cees Kroon is voorzitter van de afdeling Noord-Kennemerland van het Rode Kruis. De afdeling bestrijkt het gebied Heerhugowaard/Langedijk, Alkmaar, Heiloo, Castricum/Akersloot/Limmen en bestaat uit 125 vrijwilligers. Kroon zet zich met hart en ziel in voor ‘zijn afdeling’. Hij is diep onder de indruk van wat zijn mede-vrijwilligers presteren.

Kroon: ‘Onze vrijwilligers zijn goed opgeleide mensen die inzetbaar zijn bij elk evenement/activiteit. Die ondersteuning is eigenlijk één lange praktijktraining die van pas komt bij een calamiteit, zoals nu tijdens de coronacrisis. We ondersteunen het personenvervoer van en naar de zorginstellingen, helpen bij de verspreiding van voedselpakketten en begeleiden dak- en thuislozen. Petje af!’

Hoe goed de ondersteuning door de vrijwilligers in deze coronatijd ook is, de keerzijde is dat er nauwelijks vergoedingen binnenkomen. Kroon: ‘Voor ondersteuning van evenementen en activiteiten ontvangen we van de organisatie van het evenement een vergoeding, die gebruikt wordt voor het op orde houden van het materiaal, het opleidingsniveau van de vrijwilligers en de kleding die zij gebruiken als zij in functie zijn. Elke afdeling van het Rode Kruis is daarmee eigenlijk self supporting. Hoe meer vergoedingen een afdeling ontvangt, hoe meer een afdeling kan betekenen voor de samenleving.’

Het moge duidelijk zijn: met uw digitale donatie tijdens de collecteweek van het Rode Kruis draagt u bij aan het vrijwilligerswerk in deze regio! Juist nu!

U kunt voor een donatie gebruik maken van één van de volgende mogelijkheden:

Via de digitale collectebus van voorzitter Cees Kroon of door gebruikt te maken van de OR-code

Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger? Meer informatie vindt u op de website:

www.rodekruis.nl/noord-kennemerland