ALKMAAR - Na 14 jaar is de laatste woning opgeleverd en is de Schelphoek een aardgasvrije wijk. De wijk bestaat nu uit 440 woningen die zijn aangesloten op het warmtenet van HVC en daardoor geen aardgas verbruiken. In 2006 startte de plannen voor de nieuwbouwwijk. HVC won de aanbesteding om de energievoorziening te organiseren. De Schelphoek heeft een rijke en ondernemende historie. Van een havenkwartier, naar een bedrijventerrein, naar toekomstbestendige nieuwbouw. Nu loopt het op zijn tijd vooruit.


“Interessant om te horen waar begonnen is met de aanleg van het warmtenet en welke meters nu zijn gelegd. Familie van ons is al aangesloten op het warmtenet en toen het Van der Meij college in 2018 werd aangesloten op het net en de bio-energiecentrale van HVC, hebben we dat van dichtbij meegemaakt. En nu gaan we zelf wonen in een woning die is aangesloten op het warmtenet”

, aldus de bewoners.

Warmtenet nam een vlucht met aanleg Schelphoek
Al vanaf de start in 1996 had HVC plannen om haar lokale warmtebron in te zetten als alternatief voor gas. Om daarmee bedrijven en woningen in de omgeving te voorzien van warmte en warm water. De warmte wordt opgewekt door het verbranden van niet herbruikbaar afvalhout. Begin eenentwintigste eeuw werd dit concreet; zo startte HVC met het aansluiten van het AZ-stadion en verschillende bedrijven op het bedrijventerrein Boekelermeer. Het warmtenet nam een vlucht toen HVC in 2006 de kans kregen om de nieuwbouwwoningen van de Schelphoek te voorzien van warmte. Een grote stap in verduurzaming van gemeente Alkmaar. Directeur Duurzame Energie, Arjan ten Elshof: ‘Deze aansluiting van de wijk Schelphoek op het warmtenet heeft veel voor HVC betekend. Door uitbreiding van het net werd het mogelijk om ook bestaande woningen aan te sluiten op het warmtenet. Hiermee maken we echt stappen in het verminderen van CO2 uitstoot. Aardgasvrije wijken realiseren, waar bestaande woningen gasloos worden gemaakt, zijn de volgende stap in de gemeente’.

40 kilometer lange warmtenet
Wethouder duurzaamheid Christian Braak: ‘De aansluiting van Schelphoek op het warmtenet is een mooi voorbeeld en een belangrijke bijdrage aan de aardgasvrij toekomst van Alkmaar.’ Inmiddels is het warmtenet ruim 40 kilometer lang en loopt van de bio-energiecentrale op de Boekelermeer in Alkmaar naar het Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. Ruim 6000 nieuwbouw, bestaande bouw en huurwoningen zijn aangesloten op het warmtenet in samenwerking met woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten. De aansluitingen op het warmtenet leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij en duurzaam te verwarmen. Ook bedrijven, scholen, gemeentelijke- en andere gebouwen sluiten we aan op het warmtenet, zoals het AZ stadion, De TelefoonCentrale, PCC Het Lyceum, Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) en het Stadskantoor. Deze aansluitingen staan gelijk aan nog eens 5000 woningen.

Wat is een warmtenet?
Het warmtenet is een gezamenlijke warmtevoorziening in de regio Alkmaar. Bij de duurzame warmtebron van HVC wordt water verhit. Dit warme water stroomt via leidingen onder de grond en via een overdrachtstations naar de woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet. De warmte-unit (in de meterkast) zorgt voor warmte (verwarming) en warm kraanwater.

Meer informatie
Ga naar www.warmtenetalkmaar.nl voor meer informatie over warmtenet Alkmaar. Ga naar www.warmtevisie-alkmaar.nl voor meer informatie over de Warmte visie van de gemeente Alkmaar.