De Staatsloterij heeft in het diepste geheim aan één enkele bedrogen deelnemer zijn inleg over twee jaren teruggegeven nadat deze deelnemer de Staatsloterij hier juridisch toe gedwongen heeft. Oprichter Ferdy Roet heeft van deze bedrogen deelnemer inzage gekregen in de overeenkomst met de Staatsloterij en de daadwerkelijk uitbetaling van de aankoop van staatsloten. De Staatsloterij heeft dit in het grootste geheim gedaan op straffe van zware sancties voor de bedrogen deelnemer. Bij deze bedrogen deelnemer is het geweten gaan knagen toen hij zag hoe de Staatsloterij een billijke vergoeding voor de 194.000 deelnemers van Loterijverlies blijft traineren. De Hoge Raad heeft immers in januari 2015 glashelder gesteld dat de Staatsloterij haar deelnemers jaren achter elkaar stelselmatig bedrogen heeft en dat de bedrogen deelnemers recht hebben op de teruggave van hun inleg.

In de heimelijk overeenkomst tussen de Staatsloterij en de bedrogen deelnemer is zelfs uitdrukkelijk opgenomen dat geen informatie over de heimelijke terugbetaling met Loterijverlies gedeeld mag worden.

Volgens Ferdy Roet is deze overeenkomst de ‘absolute doodsteek’ van de Staatsloterij om er nog langer onderuit proberen te komen om geld terug te geven aan de bedrogen deelnemers van de Staatsloterij. Verder toont het aan dat de Staat al jaren onrechtmatig handelt door geld te onttrekken aan de Staatsloterij, terwijl er voorzieningen moeten worden getroffen om de bedrogen deelnemers te vergoeden. Het zou een logische en fatsoenlijke stap zijn wanneer de Staatsloterij en de Staat nu alle 194.000 deelnemers hun geld teruggeeft, precies zoals de hoogste rechter in Nederland vorig jaar bepaald heeft.

Oprichter Roet vindt dat staatssecretaris Wiebes zich nu ook niet langer kan verschuilen. “Wiebes is politiek verantwoordelijk voor het handelen van de Staatsloterij. In april heeft hij de Tweede Kamer nog gemeld dat hij zich niet wil bemoeien met onderhandelingen tussen de Staatsloterij en Loterijverlies die toen nog gaande waren. Het kan niet zo zijn dat de staatssecretaris niets geweten heeft van de heimelijke deal met de bedrogen deelnemer. Of de Staatsloterij informeert de verantwoordelijke bewindsman niet, of de heer Wiebes vertelt de waarheid niet aan de Tweede Kamer. Het is hoe dan ook een zaak die aan alle kanten stinkt.”

Met de kennis van deze heimelijke deal met de bedrogen deelnemer, zal Loterijverlies zich nu onverminderd inzetten om voor al haar 194.000 deelnemers de schade vergoed te krijgen van de Staatsloterij. De gemiddelde vordering van de deelnemers van Loterijverlies bedraagt €1750. Roet: “de Staatsloterij speelt nu mooi weer met haar peperdure campagnes voor de Nederlandse Loterij. Iedere bedrogen deelnemers weet dat dat hypocriete schone schijn is zolang de Staatsloterij een terechte schadevergoeding aan de Loterijverlies blijft blokkeren. Wij gaan nu echt doorpakken en zullen nu ook de heer Wiebes op zijn fatsoen en verantwoordelijkheid wijzen en daarnaast juridische acties starten”.


Loterijverlies eist aftreden Algemeen Directeur Frans van SteenisDen Haag, 22 augustus 2016 Vanwege het feit dat Ferdy Roet van Loterijverlies opnieuw heeft aangetoond dat de Staatsloterij ijskoud aan het  misleiden blijft door in het geniep een deelnemer geld terug te geven, eist Loterijverlies dat de voltallige directie van de Staatsloterij direct aftreedt aangezien zij niet langer geloofwaardig is. Aan de ene kant omdat de Staatsloterij glashard verkondigt dat de strekking van het arrest van de Hoge Raad niet zou zijn dat mensen hun geld terug moeten krijgen, aan de andere kant geeft de Staatsloterij in het geniep geld terug aan een deelnemer.

Niet alleen de directie van de Staatsloterij moet aftreden, maar ook de advocaten van het advocatenkantoor Van Doorne die de Staatsloterij bijstaat, omdat zij met opzet de schikking met de deelnemer heeft onttrokken van Loterijverlies en haar deelnemers. De advocaten hebben tevens nota bene de rechtbank moedwillig misleid in lopende procedures door niet aan te geven dat iemand zijn geld heeft teruggekregen.

In de schikkingsovereenkomst met de betreffende bedrogene is zelfs opgenomen dat er uitdrukkelijk geheimhouding geldt tegenover Loterijverlies en daaraan gelieerde personen. Dat betekent dat  de advocaten van Van Doorne bewust en met opzet de betreffende schikking uit het gezichtsveld van Loterijverlies en haar deelnemers heeft willen houden. Volgens Ferdy Roet alleen maar met het doel schuldeisers te benadelen en een fusie met een nadelige constructie voor schuldeisers er doorheen te drukken, wat tot nu toe ook nog gelukt is. Ondertussen kijkt de Tweede Kamer stoïcijns toe en geeft zij haar medewerking aan het illegale gedrag van de Staatsloterij en de plannen die bekokstoofd zijn door de advocaten van Van Doorne.
‘Belangrijk bij de misleiding van de Staatsloterij in de periode 2000 tot 2008 is dat eenieder op dezelfde manier misleid is,’ zegt Ferdy Roet. ‘Niemand kon namelijk weten welke kunstgreep de Staatsloterij achter de schermen toepaste om haar Loterij zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het maakt dus niet uit of je bijvoorbeeld wel dan niet heel erg slim bent of dat je geen of juist wel geld hebt’, aldus Ferdy Roet.

De bal kwam aan het rollen toen bekend werd dat de Staatsloterij vorig jaar in het diepste geheim 4250 euro betaald heeft aan een man die zich misleid voelde door de Staatsloterij. De schikking is opmerkelijk aangezien nog een kleine 200.000 deelnemers van Loterijverlies om dezelfde reden geld willen zien van de Staatsloterij.