Sportwethouder Dijkman reikt €100.000,- aan subsidies uit
SAMENVATTING

Negentien sportverenigingen ontvingen dinsdagavond 9 juni in De Hoornse Vaart uit handen van de wethouder Sport, Pieter Dijkman (VVD), een eenmalige subsidie. Nog eens veertien verenigingen ontvingen een aanmoedigingspremie. De gemeenteraad van Alkmaar kende eind vorig jaar een bedrag van €100.000 toe aan de breedtesport in Alkmaar. Verenigingen met een goed idee konden zich melden.
Maar liefst drieëndertig sportverenigingen gaven begin dit jaar gehoor aan de oproep in te schrijven op de eenmalige subsidie. Ze konden aangeven voor welk project ze hoeveel geld wilden inzetten. Het totaal te besteden bedrag werd drie keer overtekend, dus er moest tussen de inzendingen gekozen worden. Een selectiecommissie, bestaande uit de Sportraad Alkmaar, Alkmaar Sport NV en de gemeente Alkmaar, beoordeelde de initiatieven en honoreerde uiteindelijk negentien aanvragen. Eén van de criteria was de bijdrage aan de gemeenschapszin in de wijk.

Aanmoediging
De veertien andere aanvragers ontvingen een aanmoedigingssubsidie. Wethouder Pieter Dijkman complimenteerde alle verenigingen. “Uw enthousiasme en uw inzet voor de sport in Alkmaar verheugen me. U laat zien dat sportverenigingen zoveel meer zijn dan plekken om te sporten. U verbindt mensen.”

De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde subsidie kwam afgelopen jaar vrij uit een rijkssubsidie voor fuserende gemeenten. Deze subsidie kon onder meer worden ingezet voor initiatieven die de gemeenschapszin vergroten.

Wethouder Dijkman nam de gelegenheid te baat via de aanwezige sportverenigingen alle vrijwilligers te bedanken die zich inzetten en nog in gaan zetten voor de International Children's Games (ICG) die over twee weken in Alkmaar worden gehouden. "Mooi om te zien hoe een evenement als de ICG nu al de saamhorigheid in onze gemeente vergroot - ik kan haast niet wachten tot de spelen daadwerkelijk beginnen."

Toekomst sportaccommodaties
Op deze avond werden ook de resultaten van het onderzoek ‘Ruimte voor sport in Alkmaar’ gepresenteerd. Het door Alkmaar Sport NV en Mulier instituut uitgevoerde onderzoek geeft verwachtingen over hoeveel sportaccommodaties Alkmaar tot 2030 nodig heeft om aan de vraag te kunnen voldoen. Gegevens over bevolkingsontwikkeling, sportdeelname en landelijke trends geven richting aan het accommodatiebeleid van de gemeente.