ALKMAAR - In de rechtbank in Haarlem stonden de gemeente en buurtbewoners van Speeltuin ’t Span tegenover elkaar om de vergunning die aan de speeltuin is verleend voor een kleinschalige uitbreiding van 500 m2. De speeltuin wil daar een waterplaats realiseren met het oog op de steeds warmer wordende zomers. Dit is een langgekoesterde wens van het bestuur, die al vanaf 2008 probeert hiervoor een extra stukje grond te krijgen.

Veel overleg en onderzoek
De plannen voor alleen een waterspeelplaats en wat extra picknickplekken zijn overgebleven van een in eerste instantie ambitieuzer plan. Met alle partijen is in het verleden veel overleg gevoerd en de plannen zijn meermaals aangepast aan de wensen van omwonenden. De buurtbewoners blijven echter tegen de uitbreiding, omdat zij aangeven geluids- en parkeeroverlast te ervaren bij de speeltuin. Diverse gedegen onderzoeken door de gemeente, waaronder een geluidsmeting, hebben echter uitgewezen dat de uitbreiding de geluidsoverlast niet zal verergeren. Dit komt omdat de bezoekers zich over een groter gebied verspreiden, dat ook nog eens verderaf gelegen is van de woningen. Door de geringe uitbreiding zal de parkeerintensiteit ook niet toenemen. De parkeerdruk die nu wordt ervaren wordt niet veroorzaakt door bezoekers van ’t Span. Dit is gemeten door de gemeente. De parkeerdruk is sowieso hoog, ook als de speeltuin is gesloten. Groenliefhebbers hoeven zich ook geen zorgen te maken, want voor gekapt groen, wordt nieuw groen teruggeplaatst. Kortom, het bestuur van de speeltuin is dan ook van mening dat de vergunning terecht is verleend.

Kwalitatieve uitbreiding
Speeltuin ’t Span is een speeltuin waar kinderen van 2 – 13 jaar in een veilige omgeving zich kunnen uitleven. “Om een toekomstbestendige speeltuin te blijven is uitbreiding noodzakelijk” zegt voorzitter Den Ouden. “Het is niet de bedoeling om meer publiek te trekken, maar om kwalitatief meer te bieden aan met name kinderen van de bovenbouw. Hiervoor is een waterspeelplaats echt nodig. De laatste jaren vinden de spelende kinderen verkoeling vanuit sproeiers en water uit een tuinslang. Een ongewenste situatie omdat dit leidt tot valpartijen en modderpoelen in het gras. Doordat de uitbreiding kleinschalig is, wordt de buurtuitstraling gewoon behouden.” De rechter doet over maximaal 6 weken uitspraak.