ALKMAAR - Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; gemeenten op hun beurt kunnen via hun beleid (en de uitvoering ervan) op het terrein van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers. De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social Impact Factory en Sinzer.

Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale marktplaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat zij beter gevonden worden.

Ten tweede gaan de gemeenten hun inkoopkaders zó aanpassen dat zij bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemingen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen dan eenvoudiger aan hun doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk dat de impact van sociale ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt.

Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur producten en diensten afnemen van sociale ondernemers.
Dat bleken eerder dit jaar de drie meest kansrijke voorstellen. Ze kwamen naar voren tijdens twee voorbereidende bijeenkomsten – ‘Social Impact Rooms’ – en een ‘pitch‘ van de vele voorstellen die daar werden genoemd.

In de praktijk

Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen te zien, wordt nu uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet zijn. Wethouder Snabilie (gemeente Bergen) is trekker namens de bestuurders in de regio. Hij stelt: ‘Sociaal ondernemers kunnen belangrijke partners zijn in het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen, zeker ook in deze regio.’ Hij denkt dan vooral aan ondernemingen die streven naar het creëren van maatschappelijke waarde op het gebied van arbeidsparticipatie, sociale inclusie of duurzaamheid.

Hij wil hen ten eerste betrekken bij het helder definiëren wat wel en niet valt onder ‘sociaal ondernemen’. Het onderwerp raakt namelijk aan initiatieven zoals circulaire economie, milieu/duurzaamheid en sociale samenhang.

Overigens zijn er gelijktijdig in de regio al meer ontwikkelingen die bruggen (gaan) slaan tussen bedrijfsleven en maatschappelijke doelen, zoals het Werkgeverspunt Noord-Holland Noord, Jeugd Werkt en GroenStart.

Wat verstaan we onder sociaal ondernemerschap?

Door de veranderende maatschappij ontstaat steeds vaker participatie tussen (gemeentelijke) overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een innoverende aanpak en ondernemende oplossingen staan daarbij centraal. Sociaal ondernemers springen in op deze behoefte door maatschappelijke impact voorop te stellen. Zij werken vaak (ook) lokaal, leveren een directe bijdrage aan verschillende belangrijke maatschappelijke thema's als duurzaamheid, circulaire economie, zorg en welzijn en een meer inclusieve arbeidsmarkt. Kenmerken zijn:

Maatschappelijke impact staat op 1

Organisatorisch zelfstandige onderneming met een product of dienst.

Economisch zelfstandig en niet volledig afhankelijk van subsidies, schenkingen en donaties.

Sociale bedrijfsvoering (bestuur, governance en beperking winstuitkering).