ALKMAAR - Alkmaar Slavisch Vocaal Ensemble Soedarynja zoekt een lage alt die het koor kan komen versterken. Men zingt mooie, meerstemmige moderne en traditionele muziek uit Oekraïne en Rusland.

Soedarynja repeteert wekelijks op donderdagavond in Alkmaar. De groep telt zeven zangeressen plus dirigent Svetlana Tsariova.
"We werken onder meer aan een kerstprogramma, voornamelijk a capella. We hopen het in december uit te kunnen voeren".

Telefoon: 06-83646281.