OUDORP - In de tuin van de Sint Laurentiuskerk in Oudorp zijn resten van een schuilkerk gevonden. De kerk werd gebouwd in 1879, maar deze plek kent een langere geschiedenis met een duister randje. De resten werden ontdekt tijdens een geofysisch onderzoek, een onderzoek waarbij de grond niet open hoeft.

Tijdens de tachtigjarige oorlog was het katholieke geloof verboden. Volgens de overlevering waren er in 1650 verschillende schuurkerken in Heerhugowaard, waar ook Oudorpers gebruik van maakten. Maar toen deze schuurkerken opgerold werden, moesten de gelovigen ergens anders naartoe. Dokter Jan van Dijk stelde in 1658 zijn schuur in Oudorp beschikbaar als schuilkerk. Deze kerkschuur werd gebruikt door katholieken uit Oudorp en Heerhugowaard, maar ook de Schermer, Oterleek en Sint Pancras. De schuur stond in de tuin van de kerk.

Kijken zonder graven
"Het tuinpersoneel kwam restjes van stenen tegen. Dat bleken een paar stukjes van de schuilkerk te zijn. Dat riep de vraag op: zit er nog meer in die tuin? Om al die restjes goed in kaart te kunnen brengen, hebben we geofysisch onderzoek gedaan. Via meetinstrumenten kunnen we onder de grond kijken zonder te graven en schade aan te richten", vertelt stadsarcheoloog Nancy de Jong.

Het archeologisch team maakte gebruik van meetapparatuur die contrastverschillen registreert. "Die contrastverschillen geven informatie over de structuren in de ondergrond. Het registreren van contrastverschillen kan met behulp van verschillende technieken. Voor dit onderzoek zijn grondradar, magnetometrie en elektromagnetische inductie (EMI) ingezet", verklaart de stadsarcheoloog.

Restjes van restjes
De vervallen schuur werd in 1727 verbouwd en opnieuw omgetoverd tot schuilkerk. In 1879 startte de bouw van de huidige Laurentiuskerk gebouwd en is de schuilkerk afgebroken. De Jong: "Het enige dat nu nog fysiek herinnert aan de schuilkerk is het lijkhuisje. Dat is gemaakt van dezelfde stenen die in 2018 aangetroffen zijn in de poeren, de ondersteuningsconstructies, van de schuilkerk. Zo is er toch een stukje bewaard gebleven"

De enige afbeelding die het gebouw van toen weergeeft, is de kadaster plattegrond uit 1821 waarop een tweedelig gebouw te zien is: de schuilkerk en een bijbehorende woning. "In alle data laat de gehele tuin een verrommeld beeld zien, verspreid over het hele terrein. Dit kan betekenen dat het terrein tijdens de sloop behoorlijk overhoop getrokken is en dat wat er nu nog over is, slechts restjes van restjes zijn."