ALKMAAR - Al in 2006 had de toenmalige gemeente Graft-De Rijp en EuroParcs het voornemen om de weg aan te leggen. Die toegangsweg vanaf de provinciale weg Alkmaar-Volendam (N244) naar het resort is door alle partijen altijd als noodzakelijk gezien om de smalle Kanaaldijk in Oost-Graftdijk te ontlasten van zowel recreatie- als bevoorradings- als bouwverkeer. 

Die weg is op sommige plekken namelijk slechts enkele meters breed en omdat de woningen dicht langs de dijk staan, ondervinden de omwonenden overlast van het passerende verkeer. Door problemen met het bestemmingsplan en de tussenkomst van de Raad van State liep het plan fikse vertraging op.

Na de gemeentelijke fusie van Graft-De Rijp en Alkmaar is het proces echter in een stroomversnelling gekomen. In 2015 verstrekte de gemeenteraad van Alkmaar al een voorbereidingskrediet waardoor het mogelijk was om een kostenraming en een bestemmingsplan voor de weg op te stellen. In datzelfde jaar nog nam de raad een positief besluit over de realisatieovereenkomst. Daarin stond onder meer de kostenverdeling. Directeur Wim Vos namens EuroParcs: ‘We zijn tot een evenredige verdeling van de kosten gekomen, want de ontsluitingsweg is zowel in ons belang als in het belang van de gemeenschap van West- en Oost-Graftdijk.’

In 2016 kreeg vervolgens het nieuwe bestemmingsplan groen licht van de gemeenteraad. Daarin is ook opgenomen dat de huidige toegangsweg en ingang straks niet meer als hoofdtoegangsweg te herkennen is.

Verheugd over overeenkomst
Wethouder Bereikbaarheid Jan Nagengast is te spreken over het feit dat de werkzaamheden eindelijk van start kunnen gaan. ‘De infrastructurele oplossing waar de inwoners van Oost- en West-Graftdijk zo lang op gewacht hebben is eindelijk in zicht. We zijn als gemeente blij dat we met alle partijen in goed overleg tot deze oplossing zijn gekomen. Dit is echt een mijlpaal voor alle betrokkenen.’

Directeur Wim Vos van EuroParcs is eveneens opgetogen: ‘Wij zijn als EuroParcs verheugd dat, na vele jaren bezig te zijn geweest met dit gevoelige dossier, nu de weg aangelegd wordt die voor alle partijen een oplossing biedt. Inwoners van Oost- en West-Graftdijk hebben straks geen last meer van zwaar verkeer en onze gasten op het resort kunnen straks veel sneller op het park komen. Wij denken bovendien dat met deze toegangsweg Resort De Rijp nog meer een begrip wordt in Noord-Holland dankzij de bijzondere recreatiewoningen in oud-Zaanse en oud-Waterlandse stijl en het rijke voorzieningenniveau op het park.’

De toegangsweg
De toegangsweg naar Resort De Rijp krijgt aan de noordzijde, vanaf de rotonde bij de Burgemeester Dalenbergstraat in West-Graftdijk, een aansluiting op de N244. De hoofdweg van het park wordt daarbij doorgetrokken over de voetbalvelden naar de N244. Hiermee wordt de oude structuur van de verkaveling, zoals deze tot 1900 aanwezig was, weer hersteld.