ALKMAAR - AIA-Lezing op woensdag 18 maart om 20.00 uur door Eric-Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects, Rotterdam). De lezing vindt plaats in de Pleinzaal, TAQA Theater De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar

Toegang: 5 euro | vrienden 3 euro

Woensdag 18 maart om 20 uur geeft Eric-Jan Pleijster van LOLA Landscape Architects te Rotterdam, een lezing over “Scenario’s voor zeespiegelstijging”. De lezing van Eric-Jan Pleijster wordt georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar en vindt plaats in de Pleinzaal van TAQA Theater De Vest. U bent van harte welkom.

Naar een klimaat-gestuurde koers
Hoe kunnen we Nederland klimaat-adaptief inrichten? Hoe kunnen we grote ruimtelijke opgaven op het gebied van zeespiegelstijging, waterveiligheid en zoetwatervoorziening, landbouw en voedselvoorziening, energie, ecologie en biodiversiteit in Nederland met elkaar verbinden? Essentiële vragen waarvan de antwoorden gevat kunnen worden in Plan A: alles doen binnen onze mogelijkheden om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs na te komen.
Het vertrekpunt voor Plan B is dat Nederland meer opties nodig heeft dan Plan A biedt. Namelijk verschillende strategieën om als land te kunnen reageren op de effecten van klimaatverandering, zoals een versnelde zeespiegelstijging. Het is een eerste verkenning naar een van de mogelijke opties bij een versnelde zeespiegelstijging in een extreem maar niet ondenkbaar scenario: 2 meter in 2085, 3 meter in 2100 en 6 meter in 2200. Plan B schetst een positieve toekomst waarin Nederlanders op een hele andere manier omgaan met het wassende water.

Eric-Jan Pleijster (1977) is senior landschapsarchitect en medeoprichter van LOLA Landscape Architects. Hij studeerde Landschapsarchitectuur aan Wageningen Universiteit (cum laude, 2003). Hij gelooft in het inzetten van natuurlijke landschapsprocessen om bestaande cultuurlandschappen te optimaliseren. Zijn benadering is klimaatbestendig en natuur-inclusief. Voorbeelden van projecten: ontwerp natuurverbinding Park Poelzone (2014), herontwikkeling Bijlmerbajes (2017) en Feyenoord City (2019). Zijn toekomstverkenning Plan B NL2200 (2019) stond aan het begin van een brede discussie over ruimtelijke ordening, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Hij publiceerde o.a. de Stadsrandenatlas (2011) en de bestseller Dijken van Nederland (2014). In 2013 ontving hij de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten en in 2014 de Europese Topos Landscape Award voor het oeuvre van LOLA.