ALKMAAR - Bibliotheek Kennemerwaard en Hogeschool iPabo in Alkmaar slaan de handen ineen. Beide instellingen vinden het belangrijk dat studenten zich bewust worden van het belang van lezen en leesplezier voor de ontwikkeling van het kind. De Bibliotheek op School (dBos) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren en is inmiddels in het basisonderwijs behoorlijk ingeburgerd. Bibliotheek Kennemerwaard en iPabo vinden dat toekomstige leerkrachten goed geïnformeerd moeten zijn over de samenwerking tussen school en Bibliotheek met als doel het leesplezier van basisschoolleerlingen zoveel mogelijk te kunnen bevorderen. De onderdelen jeugdliteratuur en leesbevordering maken al deel uit van het curriculum van de iPabo. Vanaf dit studiejaar zal daar nog meer op worden ingezet vanuit het samenwerkingsverband.

Leesplezier
Uit recente nationale en internationale onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen en jongeren steeds minder lezen en ook weinig leesplezier ervaren. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben daarom een Leesoffensief gepubliceerd. Daarin wordt benadrukt dat verschillende instellingen samen moeten werken om kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen. De Bibliotheek Kennemerwaard en de Hogeschool iPabo willen gezamenlijk de speerpunten uit het Leesoffensief extra aandacht geven, zodat toekomstige leerkrachten weten hoe zij kinderen kunnen helpen meer plezier in lezen te krijgen en taalvaardiger te worden.

Dit willen we bereiken door leesplezier en leesmotivatie sterker in het curriculum naar voren te laten komen, onder andere door:
· Het gezamenlijk opstellen van een actieagenda voor een krachtiger en meer samenhangende leesaanpak.
· De belangrijke rol van bibliotheken voor het voetlicht te krijgen.
· Een breder en diverser aanbod van jeugdboeken aan te bieden waarmee ook het eigen leesplezier van studenten vergroot kan worden.

Pilotjaar
Dit pilotjaar van de samenwerking wordt nadrukkelijk gebruikt om de mogelijkheden tot samenwerking op verschillende plekken in het curriculum nader te onderzoeken. Zo worden de mogelijkheden onderzocht tot het ontwikkelen van een keuzemodule rondom de Bibliotheek op School, de samenwerking tijdens de Cultuurweek van het Kinderboek en de samenwerking bij de keuzeminor Leesplezier.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de ontwikkeling van mediawijze en taalvaardige burgers. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.