ALKMAAR - Op vrijdag 26 november 2021 ging voor het project ‘Groen Kapitaal in de Buurt’ de eerste schop in de grond aan de Van der Veldelaan in Alkmaar. Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving, dat is het doel van dit programma. Met bijenvriendelijke planten creëren de buurtbewoners aan de Van der Veldelaan een ecologisch gebiedje. In totaal zullen zes groene burgerinitiatieven in Alkmaar begeleiding en budget ontvangen.

Doe-programma
Doel van het programma Groen Kapitaal in de Buurt is om mensen te ondersteunen bij het uitwerken en uitvoeren van hun eigen groene idee voor hun straat of buurt. De gemeente Alkmaar biedt al meerdere jaren, via de subsidie Groen en Dierenwelzijn, financiële steun aan groene buurtinitiatieven. De meerwaarde nu van Groen Kapitaal in de Buurt is dat de bewoners vanuit de natuurorganisaties ook praktische adviezen en begeleiding krijgen. Zoals advies over ecologische inrichting, de plantkeuze, over hoe je je eigen buurt goed kunt betrekken en de aanleg zelf. De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar stellen geld beschikbaar om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen. In de toekomst blijven de bewoners ook betrokken bij het onderhoud van het aangelegde groen. Wethouder te Beest: “Groen in de wijk heeft veel voordelen: mensen genieten ervan, het biedt ruimte voor planten en dieren, het is goed voor de gezondheid en het vangt water op bij regenval. Daarom helpen wij de inwoners van Alkmaar graag bij het uitvoeren van hun eigen groene idee in hun buurt. Zo werken we samen aan een groene gemeente. Ik kijk er naar uit om straks alle resultaten te zien.”

Van idee naar samen aan de slag!
Op 20 juni 2021 was de eerste ideeënavond voor bewoners uit de gemeente Alkmaar. De ingebrachte ideeën werden op 6 juli uitgewerkt en hebben geleid tot drie concrete plannen waarmee bewoners nu aan de slag gaan. Drie andere initiatieven volgen in december! Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aansluiten bij de bestaande plannen en actief meehelpen? Dat kan, u kunt zich melden bij de betreffende contactpersoon. Lees hieronder meer over de verschillende ideeën:

Groene straat – Cabeljaustraat Alkmaar
De bewoners van de Cabeljaustraat willen de straat vergroenen door de boomspiegels te vergroten en tegels eruit te halen. Ook worden er langs de stoep nieuwe groenstroken aangelegd met vaste bloeiende planten die goed zijn voor insecten. Meedoen? Neem contact op met Jacqueline van Latum, jacquelinevanlatum@debuch.nl .

Groen kindertheater – Blancefloorstraat Alkmaar
Op deze locatie wordt een groene ontmoetingsplek gerealiseerd waar eetbare struiken en bloemen worden aangeplant. Het moet een toffe plek worden waar voor klein en groot creatieve activiteiten georganiseerd kunnen worden. De groene beplanting is eetbaar en gezond! Meehelpen? Neem contact op met Maudy van Engers, maudy1967@live.nl .

Ecologisch stukje – Van der Veldelaan Alkmaar
Samen met buurtbewoners is het idee om hier een oase voor insecten te realiseren. Door bloemen in te zaaien en bloeiende struiken en bomen aan te planten is er van het vroege voorjaar tot en met de herfst stuifmeel en nectar beschikbaar. Ook wordt er een schelpenpad en een takkenril van wilgen aangelegd. Meedoen? Neem contact op met Wiebe van Erkelens , wiebewijngeest@gmail.com .

Over het programma
Groen Kapitaal in de Buurt is een programma gefinancierd door de provincie Noord-Holland. De uitvoering ligt bij Landschap Noord-Holland, IVN Noord-Holland en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Deze organisaties zien dat steeds meer mensen zelf aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. De organisaties ondersteunen deze groep mensen via begeleiding bij de realisatie van groene burgerinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een financiële bijdrage voor materialen en verbinding via het kennisnetwerk.

Kijk voor meer informatie op www.landschapnoordholland.nl/projecten/groen-kapitaal-de-buurt