NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland stelt ruim €700.000 subsidie beschikbaar voor het onderhoud van historische windmolens met een rijksmonumentenstatus.


Gedeputeerde Cultureel erfgoed Jelle Beemsterboer: “Molens zijn een belangrijk onderdeel van het historische Noord-Hollandse erfgoed. Ze zijn beeldbepalend voor het karakteristieke landschap van de provincie en trekken jaarlijks duizenden toeristen. In Noord-Holland staan zo’n 150 historische windmolens. Om deze molens te kunnen behouden voor volgende generaties is goed beheer en onderhoud belangrijk. Met de subsidie steunt de provincie moleneigenaren in de onderhoudskosten.”

Aanvragen subsidie

Er is een totaalbedrag van € 705.000,- beschikbaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd per molen is € 5.300,-. De subsidieregeling is open van 11 juni tot en met 10 september 2024.

Cultureel erfgoed

Cultuur is van essentiële waarde. Het verrijkt de samenleving, zorgt voor sociale samenhang en stimuleert de economie. De provincie Noord-Holland wil cultureel erfgoed behouden en versterken. Daarom steunt de provincie de Noord-Hollandse Molenfederatie en moleneigenaren bij het in stand houden van molens. Dit doet zij met een driejaarlijkse subsidieregeling voor restauraties en onderhoud van molens die als rijksmonument zijn aangewezen. Daarnaast draagt de provincie financieel bij aan de organisatie van de Molencontactdag.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie.