BEVERWIJK - Al jaren pleiten de gemeenten in de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar voor vermindering van het nachtelijke vliegverkeer op Schiphol. Daarin is succes geboekt. Het lobbywerk resulteert onder andere in de invoering van de maatregel om nog hoger te gaan aanvliegen op de Polderbaan: van 1.700 meter nu, naar circa 2.100 meter.

Dit leidt volgens berekeningen van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tot een vermindering van 350 mensen in onze regio die ernstig gestoord worden in hun slaap – met name in Castricum en Limmen. Deze maatregel komt bovenop het honoreren van het hinder beperkende voorstel om ’s nachts ook op de Zwanenburgbaan over een vaste route, extra hoog te gaan aanvliegen, net als op de Polderbaan. Beide maatregelen gaan in per 21 mei 2020.

Belangrijker: vermindering van de nachtvluchten

Bestuurlijk regiovertegenwoordiger Sebastian Dinjens verklaart: “Naast deze twee maatregelen blijf ik hameren op een zo snel als mogelijke heropening van Artip2c, de aanvliegroute vanuit het oosten. De heropening van deze route is voor onze regio van groot belang, zolang het aantal nachtvluchten rond de 30.000 per jaar blijft. Nóg belangrijker dan al deze maatregelen, is het sterk verminderen van nachtvluchten. De schade aan gezondheid door slaapverstoring is immers groot. Voor het resterende vliegverkeer is nog hoger aanvliegen en dus mínder geluid op de grond mooi meegenomen.”

Meten van effecten hoger aanvliegen
Door de coronacrisis is het vliegverkeer op dit moment met 90% afgenomen. Daardoor is er nu tijdelijk minder hinder. Dinjens geeft aan: “Zodra er voor het vliegverkeer geen beperkingen meer gelden, zal de hinder ook weer toenemen. Dan zal ook het belang van de maatregelen blijken.” Hiervoor is het volgens Dinjens wel belangrijk metingen te blijven verrichten en de hinderbeleving van omwonenden te monitoren. Want al vaker is gebleken dat volgens berekeningen van de vliegsector hinder beperkende maatregelen effect hebben, maar in de praktijk dan tegenvallen. Dinjens geeft aan dat zodra het vliegverkeer wordt hervat, hij het initiatief zal nemen de metingen weer te herstarten.