ALKMAAR - De samenwerkingsovereenkomst is getekend: het expertteam jeugdhulp in de regio Alkmaar is officieel van start. Het regionaal expertteam is een overleg met experts van gemeenten, onderwijs en van verschillende jeugdhulpaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat voor elk kind - ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders - passende hulp wordt georganiseerd. Dit is geen eenvoudige opgave, maar het is wel de ambitie.

Alle 42 jeugdzorgregio’s in Nederland kregen vanuit het Rijk de opdracht om een eigen regionaal expertteam (RET) in te richten. Gemeenten en samenwerkingspartners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar kinderen, ouders en professionals om dat op een zorgvuldige manier vorm te geven. Het doel van een RET is dat aan een overlegtafel complexe, vastgelopen casuïstiek wordt vlotgetrokken. Samen met partners wordt gezocht naar een oplossing voor deze kinderen. Denk bijvoorbeeld aan plaatsingsproblemen of het ontbreken van passend aanbod voor kinderen die vaak al op veel plekken woonden of op veel scholen zaten. Het RET biedt een tafel met experts en heeft mandaat en doorzettingsmacht om samen te zoeken naar een oplossing in de regio.

Meer informatie?
Voor meer informatie en vragen over het regionaal expertteam (RET) in de regio Alkmaar kunt u terecht bij retregioalkmaar@alkmaar.nl.