ALKMAAR - Wethouders Marcel Van Zon, Paul Verbruggen (gemeente Alkmaar) en Monique Stam (gemeente Heerhugowaard) hebben op woensdag 21 augustus namens Regio Alkmaar het Ontwikkelbeeld Mobiliteit Regio Alkmaar aangeboden aan gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland. In het Ontwikkelbeeld Mobiliteit is het toekomstperspectief van mobiliteit en bereikbaarheid van de regio beschreven.

Regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen Uitgeest, Castricum en Heiloo. De regio staat voor een forse woningbouwopgave en om de regio bereikbaar te houden wordt ingezet op knooppuntontwikkeling (bij overstappunten als stations en P+R locaties), infrastructurele maatregelen in het hoofdwegennetwerk, verbeteren van openbaar vervoer en het stimuleren van de fiets door o.a. doorfietsroutes. Ook is het belangrijk om ruimte te geven aan nieuwe en duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals e-bike delen en autodelen.

Bereikbaarheid
Wethouder Marcel van Zon: ‘We willen als regio ook de bereikbaarheid verbeteren. Dit gaat beter als er ook buiten de gemeentegrenzen wordt samengewerkt. Daarnaast is het voor de bereikbaarheid van de regio nodig om in te zetten op infrastructurele maatregelen op het hoofdwegennet van de regio. Hiervoor hebben we ook andere partners nodig zoals de provincie, het rijk en de Metropoolregio Amsterdam.’

Gedeputeerde Tekin: ‘Het is goed dat de Regio Alkmaar nadenkt over toekomstige bereikbaarheid in relatie tot meerdere opgaven zoals woningbouw’.

Samenwerken
Met het aanbieden van het Ontwikkelbeeld Mobiliteit hebben de wethouders van de 7 gemeenten de ambities van Regio Alkmaar toegelicht en is geconstateerd dat er genoeg haakjes zijn om samen op te trekken. Regio Alkmaar zet nu in op het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek met Rijk, Metropoolregio Amsterdam en provincie Noord-Holland naar adequate mobiliteitsmaatregelen en bijbehorende financieringsmogelijkheden.

https://pers.alkmaar.nl/181811-regio-alkmaar-presenteert-ontwikkelbeeld-mobiliteit