ALKMAAR - Op woensdag 29 mei was raadslid Ruud Ursem van OPA aanwezig in bibliotheek De Mare. Taalhuis Alkmaar had hem uitgenodigd om de certificaten uit te reiken aan taalvrijwilligers die woensdag de basistraining Taal voor het Leven hebben afgerond. De vrijwilligers zijn al actief bij Gilde Alkmaar Samenspraak of bij activiteiten van het Taalhuis in de bibliotheek. Ze begeleiden laaggeletterden en anderstaligen bij het leren van de Nederlandse taal.

In deze training krijgen de vrijwilligers praktische tips en tools om aan de slag te gaan met hun deelnemers. Ze maken kennis van de problematiek rondom laaggeletterdheid en leren meer over de doelgroep en taalniveaus. Naast de theorie leren ze hoe ze kunnen omgaan met specifieke leervragen en welk lesmateriaal ze kunnen gebruiken. Er wordt ruime aandacht besteed aan hoe je begeleidt bij de vaardigheden lezen en schrijven, maar ook aan spreken wanneer Nederlands niet de moedertaal is. Tijdens elke bijeenkomst is er ook aandacht voor de coachende rol die de taalvrijwilliger heeft ten opzichte van de deelnemer.

Het Taalhuis vindt het belangrijk dat taalvrijwilligers ondersteuning krijgen in de vorm van scholing zodat ze niet in het diepe gegooid worden. De training is ontwikkeld en aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven en wordt door het hele land gegeven. Heeft u interesse om als taalvrijwilliger aan de slag te gaan, dan kunt u meer informatie opvragen bij Taalhuisalkmaar@bibliotheekkennemerwaard.nl of een kijkje nemen op de website van Taal voor het leven, www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger.