BEVERWIJK - De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar). Netbeheerder TenneT heeft de provincie Noord-Holland verzocht om een zogenaamd provinciaal inpassingplan (PIP) vast te stellen voor een transformatorstation in Beverwijk en ondergrondse elektriciteitsleidingen naar Oterleek.


De vraag naar elektriciteit groeit hard doordat bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas overschakelen op elektrische warmtepompen, door het groeiende aandeel elektrische voertuigen en nieuwe spelers zoals datacenters die grote hoeveelheden energie verbruiken. Ook worden er op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken. Het elektriciteitsnetwerk moet daarom uitgebreid worden.

De provincie Noord-Holland inventariseert de komende tijd de voor- en nadelen van drie verschillende tracés voor de ondergrondse leidingen tussen Beverwijk en Oterleek en locaties voor bijbehorende transformatorstations in Beverwijk. Er zijn twee locaties in beeld voor het station.