NOORD-HOLLAND - Sinds 2005 is het aantal ganzen in Noord-Holland flink gegroeid, van een paar duizend tot ruim 150.000. Hoewel deze groei nu is gestabiliseerd, neemt dit niet weg dat deze ganzen veel schade veroorzaken. Daarom verlaagt de provincie Noord-Holland het eigen risico voor schade veroorzaakt door de grauwe gans, brandgans en kolgans van 20% naar 5%.

Deze aanpassing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2023.

Gedeputeerde Landbouw Jelle Beemsterboer: "We zien dat de ganzenpopulatie enorme schade aanbrengt aan landbouwgewassen en natuur. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw interprovinciaal ganzenplan, waarin het voorkomen en verminderen van schade een van de speerpunten is. In ons coalitieakkoord hebben we al aangegeven aan de slag te gaan om de schade binnen de perken te krijgen. In de tussentijd verlagen we het eigen risico."

Eigen risico

Wanneer dieren schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan landbouwgewassen, keert de provincie een tegemoetkoming in de schade uit. In de meeste gevallen geldt hiervoor een eigen risico van 5%. Een van de uitzonderingen hierop was schade veroorzaakt door de grauwe gans, brandgans en kolgans. Hiervoor gold een eigen risico van 20%.

Afspraken coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2023-2027 'Verbindend Vooruit' (pdf, 21,3 MB) is afgesproken dat het eigen risico bij ganzenschade wordt verlaagd naar 5%. Deze aanpassing is nu doorgevoerd. Het verlaagde eigen risico geldt met terugwerkende kracht voor alle tegemoetkomingsaanvragen die vanaf 1 november 2023 zijn ingediend bij BIJ12. Dit is de uitvoeringsorganisatie van de provincie die deze schademeldingen afhandelt.

Zie voor het interprovinciale ganzenplan 2024-2030: www.ganzenplan.nl