WORMERVEER - Op 15 juni 2020 heeft de provincie Noord-Holland het werk aan de N244-N246 officieel afgerond. De vernieuwing van de wegen tussen Krommenie en Alkmaar was één van de meest omvangrijke infrastructurele projecten van de provincie Noord-Holland. Bij de herinrichting hoorde de vernieuwing van twee bruggen en de herinrichting van de N244 en de N246. In samenspraak met omwonenden zijn de provinciale wegen veiliger ingericht en is de doorstroming verbeterd. Hierdoor kunnen de bruggen en de wegen er weer jaren tegenaan.

In 2018 startte het project met de vervanging van de voormalige Beatrixbrug (nu Amaliabrug). En in 2019 is gestart met de Kogerpolderbrug. Beide bruggen zijn iets breder gemaakt en veiliger ingericht voor het wegverkeer. Bij eerstgenoemde brug is er ook een nieuwe fietsonderdoorgang aan de noordzijde van de brug gemaakt. Om de veiligheid verder te verbeteren is bij De Woude een rotonde met parallelweg aangelegd. Hierdoor komen drie aansluitingen op de N246 samen waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming is verbeterd. Bij de kruising Noorddijk - N246 zijn er verkeerslichten geplaatst bij Markenbinnen zodat het verkeer uit Markenbinnen veiliger de N246 kan oprijden.

Duurzaam en innovatief
De Kogerpolderbrug is de eerste ‘pratende brug’ in Noord-Holland. De brug geeft namelijk zelf aan wanneer hij onderhoud nodig heeft. In de brug zijn op strategische plekken meerdere sensoren in het beton geplaatst. Deze sensoren meten de temperatuur, vochtigheid en het ontstaan van corrosie in het beton en het staal. Eventuele afwijkingen worden daardoor snel ontdekt. Op die manier is het voor de provincie Noord-Holland mogelijk te voorspellen wanneer onderhoud uitgevoerd moet worden. De onderhoudskosten worden daardoor lager, de levensduur van het beton wordt verlengd, de veiligheid wordt verbeterd en de hinder voor automobilisten en vaarverkeer is veel kleiner. Zo is de Kogerpolderbrug niet alleen innovatief maar ook duurzaam.

Korte duur werkzaamheden
Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken hebben de provincie en aannemer Dura Vermeer er voor gezorgd dat de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk was. Zo is de tijdelijke brug bij de voormalige Beatrixbrug in een periode van 6 maanden ontworpen, gebouwd en in gebruik genomen. Dat is uniek in Nederland. Het vervangen van de kruising bij de Woude voor een rotonde duurde twee weekenden. Tot slot is 8 km asfalt van de N244 vorig jaar in 10 dagen vervangen. Uiteindelijk hebben alle werkzaamheden van de herinrichting N244/N246 tezamen nog wel twee jaar in beslag genomen. Dat heeft veel gevraagd van de omgeving. De provincie bedankt iedereen daarom voor het geduld en het begrip.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op infoN246.nl of via de Facebookpagina Trajectonderhoud N246-N244.