ALKMAAR - Sinds het begin van vorig jaar wordt nauw samengewerkt tussen de vier partners die een rol spelen in de herontwikkeling van de Ringersfabriek: Dobla, BPD, BOEi en de gemeente. De plannen krijgen steeds meer vorm en duidelijke stappen naar realisering worden gezet.

Van plannen naar realisering

De plannen voor de herbestemming van het Ringerscomplex zijn door de architect verder uitgewerkt. Het huidige schetsontwerp omvat op de begane grond ruimte voor de Chocolate Experience en daarmee samenhangende horeca. Aan weerszijden van een passage dwars door het gebouw bevinden zich winkels en de pastry academy. Op de etages zijn een hotel en woningen voorzien. Deze plannen passen goeddeels in het bestemmingsplan. Dit plan is nog niet definitief en moet nog verder gebracht worden. Voor het hotel en de winkels langs de passage moet een procedure gevoerd worden om dit passend te maken. Binnenkort beginnen de voorbereidende handelingen in de vorm van gebouwinspecties, en op voorzienbare termijn zal ook de witte schil van het gebouw worden verwijderd.

Ringersplein

Inmiddels wordt ook gewerkt aan de invulling van het Ringersplein tussen fabriek en Noordhollandsch kanaal. De commissie Ruimte heeft haar voorkeur uitgesproken voor een kadeverlaging met als thema “Fabriek”. De uitwerking van dit thema en de aanbesteding van de verlaagde kade heeft plaatsgevonden. De uitvoering zal medio maart 2017 starten en heeft een doorlooptijd van 10 weken. Voorafgaand aan de kadeverlaging zal de opstal van het Stadsstrandje naar het noorden, richting Tesselse brug, verplaatst worden. Wethouder Victor Kloos (OPA): "Ik ben trots dat we aan de slag kunnen met de verlaagde kade en blij dat we het stadsstrandje voor Alkmaar en Overstad kunnen behouden op een plek die volop in ontwikkeling is."
Het is de wens het plein tussen kade en fabriek zo in te richten dat het de rondom liggende functies versterkt en een levendige verbinding tussen binnenstad en Overstad vormt.

Stedenbouwkundige inpassing

Voor het hele gebied (Ringersfabriek en naastgelegen appartementenontwikkeling) heeft BPD in samenspraak met de gemeente een stedenbouwkundig bureau ingehuurd om de stedenbouwkundige inpassing van de gebouwen te coördineren.