ALKMAAR - Het PCC Fabritius draait mee als één van de pilotscholen in Nederland met een praktijkgericht programma voor de TL- of mavo-opleiding. Doel van dit programma is dat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden op de vervolgopleidingen binnen het mbo. Als één van de weinige scholen in Nederland draait het PCC Fabritius twee pilots, namelijk Informatietechnologie en Dienstverlening & Producten. Het PCC Fabritius is namelijk reeds ervaren met het aanbieden van een praktijkgericht programma en is daarmee voorloper in Nederland. Het ministerie van OCW wil leerlingen beter voorbereiden op de verschillende opleidingen binnen het mbo, het praktijkgericht programma is daarom landelijk als pilot uitgerold.


Samenwerking met het Horizon College


Naast het praktijkgerichte programma is het PCC Fabritius sinds dit schooljaar een samenwerking aangegaan met het Horizon College. Leerlingen van leerjaar 4 volgen gedurende acht weken een praktijkprogramma bij het Horizon College, om zo nog beter aan te kunnen sluiten bij een van de mbo-opleidingen. Leerlingen met het examenvak LO2 (Lichamelijke opvoeding 2) lopen mee met de opleiding Sport & Bewegen. Daarnaast hebben de leerlingen van leerjaar 3 drie lessen gehad van studenten van de opleiding pedagogisch medewerker ter voorbereiding op een stage die zij binnenkort gaan lopen.


Beter beroepsbeeld


Volgend jaar wordt de samenwerking verder uitgebouwd en geïntensiveerd. Door leerjaar 3 en 4 van het PCC Fabritius nauw te betrekken bij het eerste jaar van de verschillende mbo opleidingen, krijgen de leerlingen een bewuster beeld van wat hen straks te wachten staat in het mbo. Door die nauwe samenwerking in de regio tussen het voortgezet onderwijs en het mbo, ontstaat een mooie doorlopende leerlijn waardoor de leerling straks in het mbo veel meer uit zijn of haar opleiding kan halen, bijvoorbeeld verdieping, versnellen en essentieel; de leerling krijgt een beter beroepsbeeld.


Doorstromen naar havo


Van het PCC Fabritius stroomt ongeveer 10 à 15 procent door naar de havo. Daarna stromen zij vaak door naar het hbo. Alle leerlingen bij het PCC Fabritius hebben een extra examenvak, de route via 4 en 5 havo is daarom voor iedereen mogelijk. Middels een specifiek maatwerkuur worden leerlingen goed voorbereid op de overstap van mavo naar havo.