ALKMAAR - A.s. zaterdag vanaf 11:00 uur heet Buurtvereniging de Groene Kroko iedereen van harte welkom om op het terrein van de nog te bouwen Campus de Hoef tussen Hobbemalaan en J. Leysterstraat de Bijenlintterugkomdag te genieten.

Mei j.l. heeft de buurtvereniging een ca. 400 meter lang kronkelend lint met bloemzaad ingezaaid. Stadswerk072 had het lint van tevoren omgeploegd.

Ondanks een droogteperiode, emmers slootwater en een zondvloed eind juni verder bloeien er duizenden bloemen waar mensen, bijen en vlinders volop van genieten.

Een mooi voorbeeld van hoe de buurt i.s.m. Stadswerk praktisch kosteloos natuurwaarde toevoegt.

Hoogst waarschijnlijk zal dit vanwege de a.s. bouw de laatste zomer zijn dat deze “Tijdelijke natuur” mogelijk is maar de buurt troost zich met de wetenschap dat de bloemen volgend jaar hier en daar spontaan oppoppen in de wijk.
Tevens zal de buurtvereniging binnen het project Groen kapitaal in de buurt, dat net van start is gegaan, zadenrijke grond van het a.k. bouwterrein gaan gebruiken. Circulaire Tijdelijke natuur!

De motie “Tijdelijke natuur” van Roy Seignette (GroenLinks) is zo’n anderhalf jaar geleden door de Alkmaarse gemeenteraad aangenomen maar er lijkt tot nu toe door het college weinig of niets mee gedaan te zijn.
Dat vindt iedereen enorm zonde aangezien de voordelen van Tijdelijke natuur legio zijn en er op een beetje werk na geen nadelen aan vast zitten (zie tijdelijkenatuur.nl).

Neem de Westrand waar meerdere terreintjes al jaren braak liggen en ook nog eens preventief bewerkt worden om zeldzame en beschermde flora en fauna te weren.
Lees: al het leven wordt gedood, slechts zand en een plukje gras resteert.

Naast de ijsbaan ligt al jaren een stuk terrein braak waar achter nu een stukje natuurontwikkeling is. Tijdelijke natuur zou die natuurontwikkeling een enorme boost kunnen geven.

De potentie voor Tijdelijke natuur in gemeente Alkmaar is net als in menig gemeente groot.

De Groene Kroko adviseert de drie Alkmaarse wethouders van Buitenruimte, Grondzaken en Groen even een kwartiertje de koppen bij elkaar te steken. Dan zijn ze er zo uit. Laaghangend fruit!