ALKMAAR - Voor de scholen De Spinaker en De Piramide is er momenteel een wachtlijst voor leerlingen. Om deze wachtlijst op te heffen is gezocht naar een oplossing op korte termijn door onderwijs wethouder Konijn. Scholen de Piramide en de onderbouw van de Spinaker verhuizen samen naar het scholencomplex Slochterwaard. Wethouder Konijn (D66): “Wij vinden het belangrijk om constructief samen te werken met de scholen. Ik ben blij dat we daarom snel een oplossing hebben gevonden zodat ook deze kinderen naar school kunnen en niet op een wachtlijst komen, dat is onacceptabel.”

Oplossing

Het schoolbestuur van Ronduit heeft voorgesteld om het ruimtegebrek op te lossen door de Piramide en de onderbouw van de Spinaker te verhuizen naar het scholencomplex Slochterwaard. De verhuizing wordt op zeer korte termijn in gang gezet, momenteel is de gemeente aan de Slochterwaard gestart met groot-onderhoud. De cv-ketels zijn vervangen, het schilderwerk is uitgevoerd en deze zomer wordt het dak vernieuwd. Na de interne verbouwing voor de inpassing van de scholen, kan de verhuizing voor de start na het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

Toekomst

Voor wat betreft de toekomstige huisvesting van bovenbouw van De Spinaker zal de gemeente een aantal opties onderzoeken en hierover binnen een jaar besluiten. Tot die tijd worden geen investeringen gedaan aan de locatie Kortenaerkade.