ALKMAAR -Muziek heeft invloed op beleving, expressie en het contact van mensen. De muziekagoog is een beroepskracht die het medium muziek dienstbaar maakt aan het welzijn en de ontplooiing van mensen va wie het leven belemmerd wordt door een verstandelijke-, mentale-, fysieke-, of sensorische beperking.Muziek maakt het mogelijk om ‘los te komen’ van de handicap, de levenskwaliteit te verhogen, wat kan leiden tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Om het goed en gericht toe te kunnen passen is deskundigheid vereist. Een beroepskracht die muziek dienstbaar kan maken aan de ontplooiing van mensen, en die beschikt over bekwaamheden, zoals brede muzikale kwaliteiten en methodische vaardigheden om muziek procesmatig en doelgericht te gebruiken.

De Opleiding Muziekagogie is bestemd voor werkers in de gezondheidszorg en welzijn die een grote affiniteit hebben met muziek en in het bezit zijn van muzikale vaardigheden. Tijdens de opleiding krijg je voornamelijk praktijkgerichte vorming en scholing, ondersteund door theoretische vakken en supervisie. De opleiding duurt twee studiejaren van dertig bijeenkomsten per jaar. Dag & tijd: vrijdag van 10.15 tot 16.15 uur

Ben je geïnteresseerd in deze opleiding? Vraag vrijblijvend informatie aan:

Pauline van der Mark, coördinator opleiding Muziekagogie
p.vandermark@artiance.nl

Of kijk op de website

www.artiance.nl/cursus/muziekagogie-opleiding/

Start: september 2020 bij voldoende deelnemers

Artiance, Centrum voor de Kunsten, Canadaplein 3, Alkmaar