ALKMAAR - Hoe donker en duister het soms lijkt; het Licht is niet te stoppen! Het is een spannende en misschien zorgelijke tijd. Maar altijd is er licht aanwezig; in de wereld, in onszelf en in de harten van de mensen om ons heen. En als we het even niet kunnen zien, dat Licht, is aan ons de schone taak, om te helpen dit licht weer op te graven. Door elkaar te bemoedigen, troost te bieden en lief te hebben.

De Lichtceremonie vieren we dit jaar online. Ieder kan erbij aanwezig zijn. U bent van harte welkom om aan te sluiten. En houd dan ook vast een kaarsje gereed, zodat we met elkaar het Licht kunnen ontsteken, opdat dat, wat in het duister is, verlicht kan worden! Welkom op donderdag 23 december 2021. De dienst start om 19:30 uur.

Kijk op: www.soefisme-in-alkmaar.nl