HEILOO - De twee snelheidsremmende paaltjes op de Stationsweg in Heiloo, die binnen een week omvergereden zijn, zijn alweer terug geplaatst.

De gemeente heeft dit besloten samen met de bewoners van de straat. De gemeente geeft aan wel te kijken of de vormgeving van de wegversmallingen kan worden aangepast. Dit omdat uit diverse ervaringen blijkt, dat de fietsers te veel in de verdrukking komen.

Daarnaast vinden automobilisten dat de paaltjes voor extra drukte en daarmee gevaarlijke situaties zorgen, terwijl omwonenden betogen dat er sinds de paaltjes aanzienlijk rustiger werd gereden.