ALKMAAR - Huis aan het Water en het Centrum voor Levensvragen (CvL) Noord-Holland gaan samenwerken om mensen met kanker psychosociale begeleiding te bieden. Deze gaat plaatsvinden door geestelijk verzorgers verbonden aan het CvL.

Leven met een ander perspectief
Kanker en de behandeling ervan hebben een grote invloed op het leven van de patiënt en dat van hun naasten. Stichting Huis aan het Water in Katwoude biedt opvang en ondersteuning aan mensen met een levensbedreigende ziekte. Wekelijks bezoeken 155 mensen Huis aan het Water voor informatie, advies, steun of professionele hulp. Specialisten en ervaringsdeskundigen staan klaar om mensen met kanker en hun naasten te leren leven vanuit een veranderend perspectief.

Karin Hoogeveen, directeur Huis aan het Water: “In het ziekenhuis krijgen mensen met kanker uitstekende medische begeleiding maar er is minder aandacht voor het omgaan met kanker en de gevolgen. Als je met de angsten en onzekerheden daarbij wordt geconfronteerd ga je andere prioriteiten stellen. Welke zaken in mijn leven doen er echt toe? Vind ik mijn werk eigenlijk wel leuk? Daarnaast kunnen de medische behandelingen lichamelijke klachten zoals vermoeidheid of concentratieproblemen veroorzaken. Hoe ga je daarmee om? Wij proberen patiënten en hun naasten daarin zo goed mogelijk te begeleiden.”

Nieuwe begeleiding
Voor deze begeleiding is Huis aan het Water afhankelijk van donaties en fondsen. Op het gebied van psychosociale ondersteuning was er een tekort aan professionele begeleiders. Terwijl een groot gedeelte van de patiënten juist gebaat is bij dergelijke hulp. Het CvL in Noord-Holland schoot te hulp. Aan het CvL zijn twintig gediplomeerde en erkende geestelijke verzorgers verbonden met ervaring in het bijstaan van mensen met een ongeneeslijke ziekte. Het CvL wordt ondersteund vanuit Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH) ZONH.

Karin: “We zijn heel blij met wat het CvL voor ons kan doen. Bij kanker spelen veel levensvragen, maar ook rouw en verlies. De geestelijk verzorgers kunnen daar goede ondersteuning in bieden. Ook in de palliatieve fase, als mensen niet meer naar het huis kunnen komen maar wel behoefte hebben aan ondersteuning, komen de geestelijke verzorgers bij mensen thuis. Daarnaast willen we een rouwbegeleidingsgroep oprichten voor nabestaanden.”

Beter omgaan met ziekte
Jan van den Dorpel, geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen: “Aandacht voor wat de diagnose kanker geestelijk met iemand doet kan heel makkelijk ondersneeuwen. Als geestelijk verzorger bied ik juist op dat gebied steun. Ik help bij het zoeken naar antwoorden op vragen die opkomen. Dat doe ik door te verhelderen wat de betekenis van de ziekte voor iemand is, wat de gevolgen ervan voor het leven zijn, hoe het uit te houden is en wat daarbij kracht en perspectief kan bieden.

Karin: “Kanker confronteert je met existentiële vragen in het leven, voor de psychosociale begeleiding moet ook aandacht zijn. Goede ondersteuning zowel fysiek als psychosociaal helpen bij het gevoel van eigen regie en vertrouwen in jezelf en daardoor kun je een periode van ziekte ook makkelijker doorkomen.