ALKMAAR - Alkmaar gaat meeuwenoverlast aanpakken door eieren te behandelen met biologische olie, waardoor de eitjes niet meer uitkomen. Dit moet de overlast verminderen omdat meeuwen met jongen agressief kunnen zijn.
Het lijkt een nieuw wapen in de strijd tegen meeuwenoverlast, waar al erg vaak mogelijke oplossingen voor bedacht zijn. Alkmaar heeft voor de periode 2014–2017 samen met Haarlem en Leiden van het Rijk een ontheffing van de Flora- en faunawet ontvangen. Dit maakt het mogelijk de overlast te bestrijden door behandeling met de olie.