ALKMAAR - Het bestuur van de Alkmaarse Synagoge heeft opdracht gegeven om te komen tot de oprichting van een eigen Joodse Gemeente Alkmaar. Aansluiting bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ), de koepel van Progressief Liberaal Joodse Gemeentes in ons land past het beste bij de nieuw op te richten Joodse Gemeente in de regio Noord-Holland Noord.

Aankoop eigen synagoge
Op 2 juli 1997 werd de Stichting Alkmaarse Synagoge opgericht.

De doelstelling was om met aankoop van het gehele complex aan de Hofstraat de voormalige synagoge alsmede het bijgebouw weer in ere te herstellen en haar joodse karakter terug te geven. Na vele jaren van intensieve onderhandelingen met Gemeente, Woningbouwcorporatie, Stichtingen, instellingen en heel veel inzet van particulieren kon in 2011 de Alkmaarse synagoge weer een joods (te)huis worden.

Een huis waarin diensten, feest- en gedenkdagen gehouden konden worden en daarnaast vele culturele activiteiten plaats konden vinden. Waar vanwege de continuïteit extra aandacht bestaat voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Kortom de Alkmaarse synagoge had, voor het eerst na de donkere dagen van de Sjoa, weer een eigen plaats in Joods Noord-Holland veroverd.

Commissie ‘Toekomst’
Een in het leven geroepen 'Commissie Toekomst’ heeft de opdracht gekregen om de vorming van een progressief Joodse Gemeente Alkmaar te realiseren.

De volgende stap
Nu deze belangrijke stap gezet is en de eerste contouren zichtbaar worden van een op korte termijn op te richten Progressief of Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar staat de deur open voor belangstellenden om zich op te geven of om zich te oriënteren op de komst van deze nieuwe Joodse Gemeente in de regio Noord-Holland Noord. Belangstellenden kunnen zich opgeven of nadere informatie verkrijgen op het speciale e-mailadres: toekomst@ljgalkmaar.nl