BERGEN - Het zoemt steeds meer in Bergen. De gemeente is officieel erkend als bijvriendelijke gemeente door ‘Nederland Zoemt’. Die erkenning dankt de gemeente aan de inspanningen om het leefklimaat voor bijen te verbeteren. Ook de komende jaren krijgen bijen in de gemeente de ruimte om voedsel te halen en zich te nestelen. Meer aandacht voor de bij is belangrijk voor onze eigen voedselvoorziening.

Variatie
De gemeente houdt rekening met de bij en past daar het groenbeheer op aan. Hoe breder het assortiment aan heesters, vaste planten en bomen, hoe meer gelegenheid voor de bij om aan voedsel te komen en zich te nestelen. Zo kent de Talingstraat in Groet een groenstrook met veel wilde bloemen. Bij de renovatie van Plan Oost in Schoorl is nieuwe beplanting gekomen waar bijen zich thuis voelen. Bij de Bergerweg in Bergen bloeit de berm van het vroege voorjaar tot de late herfst. Tussen de Nesdijk en de Oude Bergerweg is de berm ingeplant en ingezaaid met een mengsel van bloembollen en kruiden.

Wethouder Jan Houtenbos: “We mogen trots zijn op deze erkenning. We doen er ook alles aan om een bijvriendelijke gemeente te zijn. Bij de aanleg van oevers en ecologische zones kunnen we veel betekenen voor de bij. We staan er vaak niet bij stil, maar bijen zijn van groot belang in onze natuur en voor ons voedsel. We kunnen niet zonder. Daarom moeten we ons blijven inspannen. Ook inwoners kunnen de bij helpen. Door in eigen tuin ook voor bijvriendelijke en gevarieerde planten en bloemen te kiezen.”

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Betegelde tuinen en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen, daar wordt de bij niet blij van.

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Zie ook www.Nederlandzoemt.nl.