WESTKNOLLENDAM - De N246 tussen de kruising Noorddijk en de inrit Markervaart is vanaf vrijdag 7 september 20.00 uur tot en met zaterdag 5.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In deze nacht wordt de N246 aangesloten op de tijdelijke Beatrixbrug.

In deze nacht wordt de N246 aangesloten op de tijdelijke Beatrixbrug. Vanaf zaterdag 8 september 5.00 uur kan het verkeer van de tijdelijke brug gebruikmaken. Ook de nieuwe aansluiting N246-Starnmeerdijk is dan open voor alle verkeer. Het verkeer richting Zaanstad, Purmerend of Alkmaar rijdt tijdens de afsluiting om via de A7 of A9. Het verkeer van en naar de Starnmeer rijdt via de Middelweg naar de N246 via de A7 of A9. De omleiding is met borden aangegeven. Voor het scheepvaartverkeer zijn geen belemmeringen.

Wachtplaatsen recreatievaart en beroepsvaart
Op 8 september worden ook de wachtplaatsen voor de recreatievaart in de Tapsloot, Markervaart en Nauernasche Vaart opgeleverd. De wachtplaatsen voor de beroepsvaart volgen later dit jaar. Deze komen in de Tapsloot en de Markervaart.

Vernieuwen Beatrixbrug
De tijdelijke brug ligt naast de bestaande Beatrixbrug, die in 2018 wordt vervangen vanwege trajectonderhoud aan de N246 tot de N244. De nieuwe Beatrixbrug is naar verwachting gereed in maart 2019. Vanaf begin 2019 wordt ook de Kogerpolderbrug vervangen. De nieuwe Kogerpolderbrug is eind dat jaar gereed.