Op zaterdag 29 oktober vindt de twaalfde ‘Nacht van de Nacht’ plaats. Het is een initiatief van de Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. De nacht van de nacht is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid en functie van de duisternis. Net als voorgaande jaren zal de gemeente Alkmaar die nacht de aanlichting van de Grote Kerk uitschakelen.

Tijdens de Nacht van de Nacht worden in heel Nederland nachtelijke activiteiten georganiseerd om het belang van de nacht onder de aandacht te brengen. Ook in Alkmaar zijn er verschillende activiteiten. Zo kunnen bezoekers terecht bij het Bolwerk voor een nachtwandeling en een vertelling van schrijver Asis Ayan bij het Kruithuisje vanaf 20.00 uur.

Duisternis zo goed mogelijk laten functioneren

De gemeente Alkmaar doet er veel aan om de duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Er wordt door middel van het beleidsplan Openbare Verlichting ingezet op duurzaamheid, energiebesparing en (sociale) veiligheid. Hiervoor worden verschillende maatregelen genomen. Zo wordt bijvoorbeeld de openbare verlichting in bijna de helft van de gemeente na 23.00 uur gedimd.

Duurzame verlichting

De afgelopen jaren heeft Alkmaar stevig ingezet op het toepassen van energiezuinige lampen en LED-verlichting. Bij vervanging van de openbare verlichting worden altijd zuinige lampen toegepast. Hierbij wordt wanneer het rendabel is zoveel mogelijk LED verlichting toegepast. Naast zuinige verlichting zijn er ook andere mogelijkheden om energie te besparen, namelijk door zelf de openbare verlcihting te schakelen en te dimmen. Hierdoor en door het toepassen van energie zuinigere lampen wordt op jaarbasis 20 tot 30 procent minder energie verbruikt. Op de Zeswielen is bijvoorbeeld witte LED-verlichting gebruikt, hierbij is ook gelet op het terugdringen van lichtvervuiling. Door het toepassen van witte verlichting zijn kleuren beter te herkennen, wat de sociale veiligheid verhoogd. Meer informatie en een volledig overzicht van activiteiten in heel Nederland is te vinden zijn op de site www.nachtvandenacht.nl.