ALKMAAR - De gemeente Alkmaar gaat strenger handhaven op het Clarissenbolwerk aan de Singel. Het veroorzaken van geluidsoverlast (versterkt geluid), barbecueën of het stoken van een vuurtje zijn niet meer toegestaan. Ook kunnen er verblijfsontzeggingen worden uitgedeeld aan bezoekers die aanhoudend overlast veroorzaken in het park.


De maatregelen zijn genomen om de overlast in de omliggende buurt terug te brengen. Begin juli overhandigde een grote groep omwonenden van het Bolwerk (comité Parkgeest) handtekeningen aan het college. Zij gaven aan veel last te hebben van de vervuiling van het park, wildplassers en geluidsoverlast in de nachtelijke uren, wildplassen en vervuiling van het park.

Op het bord valt te lezen dat je ook niet meer met een brommer of fiets mag rijden door het park. Daarnaast mogen honden niet meer loslopen en moet poep worden opgeruimd.

'Spelregels'
In het park zijn borden geplaatst met daarop de nieuwe 'spelregels', die bezoekers erop moeten wijzen rekening te houden met de omwonenden. Handhaving en Politie zorgen in de zomerperiode voor extra surveillance in het gebied.

Na de zomer worden de maatregelen geëvalueerd en de uitkomsten zullen met de bewoners worden afgestemd. "Het Bolwerk is een aantrekkelijke plek om met mooi weer te recreëren", aldus burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge.

"Dat moet ook kunnen, maar dan wel zonder gedoe voor de omwonenden. We hebben de laatste weken intensief gesproken met de omwonenden. Ik heb er vertrouwen in dat deze extra maatregelen voldoende mogelijkheden bieden om de overlast terug te dringen. Wij blijven in gesprek."