De Provincialeweg N246 en N244 tot Alkmaar wordt veiliger gemaakt en de doorstroming wordt verbeterd. Het traject N246 loopt vanaf de N203 via de Beatrixbrug (N246) tot en met de Kogerpolderbrug. Het deel op de N244 loopt van de Kogerpolderbrug tot aan de aansluiting met de N243 en N242. Van eind 2017 tot en met begin 2019 voert de provincie groot onderhoud uit aan de Provincialeweg. De Beatrixbrug en Kogerpolderbrug worden geheel vernieuwd. Onveilige aansluitingen op de N246 worden veiliger ingericht. Zo komt er een rotonde met parallelweg tussen de Kogerpolder en de Middelweg in de gemeente Alkmaar. Na de werkzaamheden is het traject voor de komende 18 jaar vrij van groot onderhoud.

De provincie werkt in dit project samen met de gemeenten Zaandam, Castricum en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.